+ 90 541 608 57 25

Allurion Mide Balonu İle İlgili Dünyada Yapılmış Tüm Çalışmalar

Allurion Mide Balonu uzun yıllardır geliştirilen, uygulanmasında anestezi, ameliyat ve endoskopi gerektirmeyen dünyanın ilk ve tek yutulabilir mide balonudur. Geliştirme çalışmalarına yenilikçi ve en iyisi olma yolunda devam eden Allurion bugüne kadar dünyada 120.000 üzerinde bir uygulamaya ulaşmıştır. 

Allurion yutulabilir mide balonu ve Allurion Programı üzerinde dünya üzerinde bugüne kadar yapılan ve tıp literatüründeki bütün çalışmaları ve sonuçlarını sizin için derledik. 

Halen kliniğimizde dahil olmak üzere geliştirmeye katkı sunacak çalışmalar devam etmektedir. Bu makalede yayımlanmış ve sonuçlanmış klinik çalışmalarına yer verilmiştir.

Bu çalışmaların takibi ile yenilikçi Allurion mide balonunun kullanımı ile ilgili birçok soruya da cevap bulabilmekteyiz.

Çalışmalar çeşitli gruplara ayrılarak sınıflandırılmıştır.

ALLURION MİDE BALONU İLE İLGİLİ AKADEMİK ÇALIŞMALAR

İçindekiler

Kısaltmalar:

WL: Weight Lost – Kilo Kaybı

TBWL: Total Body Weight Lost – Toplam Kilo Kaybı Oranı

AE: Adverse Effects – Yan Etkiler

SAE: Severe Adverse Effects – Ciddi Yan Etkiler

BMI: Body Mass Index – Vücut Kitle İndeksi

ILI: Intensive Lifestyle Intervention Program – Yoğun Yaşam Tarzı Değişikliği Programı

Örnekleme Boyutu (N): Çalışma Yapılan Hasta Sayısı

IGB: Intragastric Balon – Mide Balonu

AGBS: Allurion Gastric Balloon System

WC: Waist Circumference – Bel Çevresi

PIGB: Procedureless Intragastric Balloon – Allurion Yutulabilir Mide Balonu

Güvenlik ve Etkinliği Gösteren Çok Merkezli Çalışmalar

1.

ALINTI

Ienca R, Oyola C, Jarallah M, ve diğerleri

Yutulabilir Mide Balonu Programı: 3.716 hastada küresel deneyim.

HASTA SAYISI

3716

YÖNTEM

Çok merkezli

3 kıta

9 ülke

26 merkez

4 aylık takip

DEMOGRAFİ

%70,5 kadın

%29,5’i erkek

Ortalama yaş: 41,2

Ortalama kilo: 95 kg

Ortalama BMI: 34,1 kg/m²

BULGULAR

Ortalama WL: 13,5 kg

Ortalama TBWL: %14,1

Tüm metabolik parametrelerde önemli iyileşme

AE oranı %2,74

SAE oranı %0,17

SONUÇLAR

Allurion Mide Balonu Programının en büyük çalışması, %14,1’lik bir TBWL’yi, önemli ölçüde iyileşen metabolik parametreleri ve çeşitli küresel popülasyonlarda tutarlı güvenliği doğrulamaktadır. Benzersiz Sanal Takip Paketi, güvenliği ve etkinliği optimize etmek için yakın takibi kolaylaştırır.

REFERANS

 Obesity week 2022 / Oral-015

2.

ALINTI

Genco A, Giardiello C, Lucchese M, ve diğerleri.

Yeni Prosedürsüz Mide Balonunun (Allurion ®) Metabolik Sendrom ve Pre-Diyabet Üzerine Etkileri: İtalyan Grubunun Fazla Kilolu ve Obeziteli 324 Hasta Üzerindeki Deneyimi.

HASTA SAYISI

324

YÖNTEM

Çok merkezli

DEMOGRAFİ

%59 kadın

%41’i erkek

Ortalama yaş: 45

Ortalama ağırlık: 104 kg

Ortalama BMI: 36,8 kg/m²

Ortalama BMI: 34,1 kg/m²

BULGULAR

Ortalama WL: 14,3 kg

Ortalama TBWL: %13,75

Glikoz metabolizması üzerinde olumlu etki

SAE yok

SONUÇLAR

Allurion, kilo kaybı sağlamada güvenli ve etkilidir ve metabolik sendrom ve diyabet öncesi dahil olmak üzere obezite ile ilişkili metabolik hastalıklarda önemli bir azalmaya neden olur.

REFERANS

SOARD, 2018, 14, S56-S66

3.

ALINTI

Ienca R, Rosa M, Selvaggio C, ve diğerleri.

Mide Balonlarının Erişim Alanını Genişletmek; Allurion Balon’un çekirdek olmayan kullanıcı grubundaki ilk çok merkezli sonuçları.

HASTA SAYISI

64

YÖNTEM

Çok merkezli

DEMOGRAFİ

%61 kadın

%39 erkek

Ortalama yaş : 45,1 ± 10,7

Ortalama BMI: 35 ± 4,6 kg/m²

Ortalama ağırlık: 101,4 ± 19,6 kg

BULGULAR

Ortalama TBWL : 16± %6

BMI’deki değişim : 5,7 ± 2,6 kg/m²

TG ve LDL önemli ölçüde azaldı

Intolerans nedeniyle 1 balonun çıkarılması

SAE yok

SONUÇLAR

Bu veriler, klinisyenler tarafından uygulanan Allurion Balonunun yalnızca güvenli olmakla kalmayıp aynı zamanda ortalamanın üzerinde etkinlik sonuçları üretebildiğini göstermektedir. IGB yönetiminin diğer uzmanları da kapsayacak şekilde genişletilmesi, daha fazla sayıda hastaya erişim olanağı sağlar.

REFERANS

SOARD, 2018, 14, S99-S196

Allurion Programı ve Yalnızca Yaşam Tarzı Değişikliği Karşılaştırma Çalışmaları

1.

ALINTI

Raftopoulos Y, Tsechpenakis A, Davidson ME, Chapin K, Reardon C, McMillian U

Yutulabilir Mide Balonu, Kilo Kaybına Yönelik Yoğun Yaşam Tarzı Programını (ILI) Önemli Ölçüde Geliştirir: Balon Yerleştirmesinden Sonra 1 Yıla Kadar Nihai Kısa ve Uzun Vadeli Sonuçlar.

HASTA SAYISI

553

YÖNTEM

Her iki grup için de ILI, müfredata dayalı yapılandırılmış bir beslenme, egzersiz ve davranış değiştirme programını içeriyordu.

WL sonuçları her ay kaydedilir.

1 yıllık takip

DEMOGRAFİ

Ortalama BMI (Allurion): 36,2 ± 5,2 kg/m²

Ortalama BMI (ILI): 36,8 ± 5 kg/m²

BULGULAR

4 ayda TBWL: Allurion grubu: %14,9

ILI grubu: %6,3

12. ayda TBWL: Allurion grubu: %16,9

ILI grubu: %7,9

Allurion hastalarının yüzdesi şu sonuçlara ulaştı:

%5 TBWL (%98,1’e karşılık %29,7),

%10 TBWL (%83,4’e karşı %8,2)

%20 TBWL (%18,3 ve %0,05)

16 haftanın tümü anlamlı derecede daha uzundu (p<.0001). Allurion hastalarının %94,7’si, %71’i ve %39,5’i 52 haftada %5, %10 ve %20 TBWL’yi korudu.

SONUÇLAR

Allurion Balon, 1 yıllık yoğun yaşam tarzı programına (ILI) eklendiğinde kilo kaybına bağımsız ve son derece önemli bir katkı sağlamaya devam ediyor. Ayrıca Allurion balonun geçişinden sonra bile, yerleştirmeden 1 yıl sonra elde edilen kilo kaybının %93’ü korundu.

REFERANS

ASBS 2021

Uzun Süreli Kilo Kaybının Korunması Üzerine Çalışmalar

1.

ALINTI

Ienca R, Giardiello C, Schiano Di Cola R, ve diğerleri.

Uzun Süreli Kilo Kaybı için Allurion Programının Değişimi: Online İzlemeden Online Bakım Paketine

HASTA SAYISI

522

YÖNTEM

Çok merkezli

9 uluslararası obezite merkezi

Balon geçişinden sonra hastalar 1 yıl takip edildi

+Online Bakım Paket

DEMOGRAFİ

%64 kadın

%36 erkek

Ortalama ağırlık: 101,9 kg

Ortalama BMI 35,9 kg/m²

BULGULAR

4 ayda:

Ortalama WL: 14,4 kg

Ortalama TBWL: %13,9

Balon çıkışından 1 yıl sonra:

Ortalama WL: 14,2 kg

Ortalama TBWL: %13,4

%TBWL’nin %96 korunması

AE %1,6

SAE %0,2 

SONUÇLAR

Allurion Balon, 1 yıllık yoğun yaşam tarzı programına (ILI) eklendiğinde kilo kaybına bağımsız ve son derece önemli bir katkı sağlamaya devam ediyor. Ayrıca Allurion balonun geçişinden sonra bile, yerleştirmeden 1 yıl sonra elde edilen kilo kaybının %93’ü korundu.

REFERANS

European Congress on Obesity, May 2022 – LBP4,16

2.

ALINTI

Ernesti I, Formiga A, Giardiello C, Genco A, Sukkar S, Zappa M, Rovati M, Rosa M, Watanabe M

Yeni Prosedürsüz Mide Balonunun Kilo Kaybı ve Metabolik Sendrom Üzerine Etkileri: 1 Yıllık Takipli Çok Merkezli Kayıt Deneyimi.

HASTA SAYISI

324

YÖNTEM

Çok merkezli

DEMOGRAFİ

%59 kadın

%41’i erkek

Ortalama yaş: 45

Ortalama ağırlık: 104 kg Ortalama BMI: 36,8 kg/m²

BULGULAR

16 hafta sonra:

Ortalama WL: 14,3 kg

TBWL: %13,75

BMI azalması: 5 kg/m²

1 yıllık takipte:

TBWL: %10,1

BMI düşüşü: 3,7 kg/m²

Başlangıçta, balon atılımından 4 ay ve 1 yıl sonra metabolik sendromun genel insidansı %43,5, %15,7 ve %17,9 idi.

%73 sürekli kilo kaybı

SAE yok

SONUÇLAR

Prosedürsüz bir intragastrik balon tedavisi olan Allurion’un, balon atılımından bir yıl sonra hala %10,1’de tutulan (%73 kalıcı kilo kaybı) 4 ayda %13,75’lik TBWL’yi indüklemede güvenli ve etkili olduğu görülmektedir. Ayrıca obeziteye bağlı metabolik sendromda da anlamlı bir azalma görüldü ve bu azalma bir yıl sonra da devam etti.

REFERANS

ASMBS 2021

3.

ALINTI

Ienca R., Caballero A., Giardiello C., Pagan A., Rosa M., Badiuddin F., Junejia G., Formiga A., Murcia S.

Allurion Mide Balonu Sisteminin (AGBS) Uzun Dönem Etkinliği: Uluslararası Çok Merkezli Bir Çalışma

HASTA SAYISI

509

YÖNTEM

1 yıllık takip

9 uluslararası obezite merkezi

DEMOGRAFİ

%63 kadın

%37 erkek

Ortalama ağırlık: 102,6 ± 21,3 kg

Ortalama BMI: 35,9 ± 5,8 kg/m²

BULGULAR

4 Ayda:

Kilo kaybı: 14,4 ± 7,7 kg

TBWL: 13,9± %6,4

BMI kaybı: 5,1± 2,6 g/m² Metabolik parametrelerde iyileşme

önemli ölçüde

1 yılda:

Kilo kaybı: 14,1 ± 11,7 kg

TBWL: 13.3± %9,9

BMI kaybı: 4,9 ± 4,0 kg/m²

AE’ler: İntolerans %1,2, gastrik dilatasyon %0,2, gastrit %0,2 ve laparoskopik onarım gerektiren gastrik perforasyon %0,2

%73 sürekli kilo kaybı

SAE yok

SONUÇLAR

AGBS mükemmel kısa ve uzun vadeli kilo kaybı sonuçları gösterdi. Tedavi sırasında çok az olumsuz olay meydana geldi. AGBS tedavisi sırasında “sanal takip” kilo kaybını arttırdı.

Balon geçişinin ardından devam eden “Sanal takip” önemli bir kilo kaybı devamı sağladı. Bu, 4 ayda %13,9 TBWL ve balon geçişinden 1 yıl sonra %13,3 TBWL ile sonuçlandı.

%TBWL’nin %95 devamı.

REFERANS

TOS Obezite Haftası 2020 / Sözlü 068

Çoklu Allurion Balon Uygulaması Üzerinde Çalışmalar

1.

ALINTI

Ienca R., Caballero A., Kolmer S., Juneja G., Murcia S., Al Kuwari M., Quartararo G., Rosa M., Karlson R., Giardiello C.

Çoklu Sıralı Allurion Balon Tedavisi 1 Yıllık Kilo Verme Sonuçları Ortalama Obezite Cerrahisi Sonuçları.

HASTA SAYISI

42

YÖNTEM

2 sıralı balon

1 yıllık takip

9 uluslararası obezite merkezi

DEMOGRAFİ

%76 kadın

%24 erkek

Ortalama yaş: 42,2 ± 11,2 yıl

1’nci balon yerleştirme:

Ortalama ağırlık: 102,4 ± 19,2 kg

Ortalama BMI: 36,8 ± 5,4 kg/m²

2‘nci balon yerleştirmede:

Ortalama ağırlık: 89,1 ± 18,0 kg

Ortalama BMI: 31,9 ± 4,7 kg/m²

BULGULAR

4. ayda (1. balon):

Ortalama kilo kaybı: 14,7 ± 4,4 kg

TBWL: %14,4 ± 3,6

BMI’deki değişim : 4,9 ± 2 kg/m²

Sıralı balon ek olarak şöyle sonuçlandı:

WL: 8,8 ± 5,7 kg

TBWL: 10.0± %6,5

Başlangıçtan itibaren:

Toplam WL: 22,0 ± 9,0 kg

TBWL: 22,8± %8,8

BMI düşüşü: 8,1 kg/m²

Ardışık iki balondan sonra,

%TBWL ≥%10, ≥%20 ve ≥%30

hastaların %97,6, %64,7 ve %26,1’inde elde edildi.

SAE yok ve bir hastaya apandisit öyküsü nedeniyle planlı endoskopik balon çıkarılması uygulandı.

SONUÇLAR

İlk Allurion Balonunun atılmasını takiben sıralı ikinci Allurion Balon tedavisi güvenli ve etkilidir. Bir yıllık yaklaşımlar sonunda ortalama %22,8’lik TBWL görümüştür. Bu ortalama sonuç olup bir hasta grubunda kilo verme ameliyatında görülen sonuçlar da elde edilmiştir.

REFERANS

TOS Obezite Haftası 2020 / Poster 384

Allurion Balonun Diyabet, Ergenler ve Ciddi Obezite Hastaları Üzerine Çalışmaları

1.

ALINTI

Ienca R, Rosa M, Pagan Pomar A, Hansoulle J, Caballero A.

Yeni Yutulabilen Mide Balonunun (AGBS) Tip 2 Diyabet ve Prediyabet Tedavisinde Rolü

HASTA SAYISI

226

YÖNTEM

Çok merkezli

DEMOGRAFİ

%60 kadın

%40 erkek

78’i şeker hastası

148 diyabet öncesi

BULGULAR

Kilo kaybı 17,7 ± 7,1 kg

TBWL 16.2± %5,5

BMIL 6,1 ± 2,4 kg/m²

Diyabet grubunda HbA1c değerleri azaldı:7,0 ± %0,6 ila %5,5 ± %1,1 (p<.0001)

Prediyabet grubunda HbA1c değerleri %6,0 ± 0,2’den %4,9 ± 0,7’ye düştü (p<.0001)

SONUÇLAR

AGBS (Allurion Balon), hem Tip 2 Diyabet hem de Prediyabet ile aşırı kilolu ve obeziteli hastalar için güvenli ve etkilidir. Sadece 4 aylık tedavide HbA1c’de oldukça önemli bir azalma sağlandı.

Diyabetli ve pre diyabetli hastalarda ortalama HbA1c normal değerlere döndü. Daha ileri çalışmalar uzun vadeli sonuçları belirleyecektir.

REFERANS

TOS Obezite Haftası 2021 / Poster 114

2.

ALINTI

Ienca R., Caballero A., Giardiello C., Schiano di Cola R., Schiavo L., Pagan A., Al Kuwari M., Al Samman Zouaghi S., Turro R., Urritia L., Kayassa A., Al Jarallah M.

18 Yaşından Küçük Hastalarda Kilo Kaybı İçin Yenilikçi Yutulabilir Mide Balonu: Çok Merkezli Bir Çalışma.

HASTA SAYISI

42

YÖNTEM

Çok merkezli

DEMOGRAFİ

Yaş: 13,5-17,5 yıl

Ortalama ağırlık: 98,8 kg

Ortalama BMI: 35,4 kg/m²

BULGULAR

4 ayda:

TBWL: %13

Ortalama WL: 12,9 kg

Ortalama BMI düşüşü: 4,6 kg/m²

Komplikasyon yok

SONUÇLAR

Allurion, 18 yaşın altındaki hastalarda obezite tedavisinde güvenli ve etkilidir. Yönetilmesi zor olan bu hasta kategorisi için çok yararlı bir tedavi seçeneği olarak düşünülebilir.

REFERANS

ASBS 2021

3.

ALINTI

Rajkukmar S ve Raftopoulos Y.

Prosedürsüz Mide Balonu Deneyimi:

BMI < 40 ile BMI ≥ 40 arasında Karşılaştırmalı Bir Analiz

HASTA SAYISI

232

YÖNTEM

Tek Merkez

DEMOGRAFİ

Ortalama yaş: 42,6 yıl

%64 Kadın

Ortalama BMI 37,6 kg/m2

BULGULAR

BMI ≥ 40 kg/m2   ile BMI < 40 kg/m2

4 ayda:

%TBWL 17,1 ± 5,1’e karşı 15,4 ±4.9

6 ayda:

%TBWL 20,5± 4,8’e karşı 17,7±5,3

SONUÇLAR

Allurion Balon, BMI ≥ 40 kg/m2 olan hastalarda güvenli ve etkilidir ve 6 ayda %20’nin üzerinde TBWL’ye ulaşılmıştır.
Obezite cerrahisi öncesinde ameliyat öncesi kilo kaybına ulaşmak için bir köprü olarak veya tek başına bir yöntem olarak düşünülebilir.

REFERANS

ASMBS 2023

Allurion Balon Uzaktan Takip Etkisi Üzerinde Çalışmalar

1.

ALINTI

Raftopoulos Y, A Tsechpenakis

Yutulabilir Mide Balonu: Sınıfının En İyi Kilo Verme Sonuçlarına Sahip Bir Telesağlık Yaklaşımı. Asenkron veya senkron iletişim yoluyla uzaktan takibin yapıldığı açık, randomize bir deneme

HASTA SAYISI

140

YÖNTEM

Grup A: asenkron takip

Grup B: senkron takip

Her iki gruptaki hastalar bizzat görülmedi (yerleştirme hariç

DEMOGRAFİ

Ortalama BMI: 36,7 kg/m²

BULGULAR

16 haftada TBWL: %14,9

%TBWL grup B’de şu açılardan önemli ölçüde daha iyiydi:

16 hafta (15,6’ya karşı 13,5, p=0,004),

20 hafta (18,5 vs 13,6, p=0,0003, sayı=19’a karşı 47)

24 hafta (18,7’ye karşı 13,5, p=0,0001, n=23 vs 39)

Hiçbir SAE gözlenmedi.

SONUÇLAR

 

Allurion’un benzersiz noninvaziv profili ve Bluetooth bağlantılı terazisi ve akıllı telefon uygulaması, fiziksel ziyaretlere gerek kalmadan yalnızca uzaktan takiple güvenli ve etkili kilo kaybı sağlayabilir.

Eş zamanlı hasta iletişimi mükemmel bir ortalamaya ulaştı

24 haftada %18,7 TBWL

REFERANS

ASBS 2021

Allurion Balon Programı ile Birlikte Uygulanan İlaç Tedavileri Üzerinde Çalışmalar

1.

ALINTI

Ienca, R, Ayuso, L, Shahin, M

Yutulabilir intragastrik balon programı (Allurion programı) ve GLP1 agonisti obezite için kombine tedavi: uluslararası çok merkezli bir çalışma.

HASTA SAYISI

181

YÖNTEM

Allurion balon programı ve Saxenda® kombinasyonuyla tedavi edilen hastaların verileri, 3 uluslararası multidisipliner obezite merkezinden geriye dönük olarak analiz edildi.

Tedaviye Allurion balonu ile başlandı ve daha sonra Saxenda® eklendi.

Tüm hastalar en az 6 ay süreyle takip edildi.

BMI ≥ 27kg/m2 olan toplam 2331 hasta yutulabilir IGB programını aldı. Bunlardan 181’i (%7,7) bu kombinasyon terapisini aldı

DEMOGRAFİ

145 Kadın

36 Erkek

Ortalama başlangıç ​​ağırlığı: 94,8 ± 21 kg

Ortalama başlangıç ​​BMI: 33,7±6,2 kg/m2

BULGULAR

4 aylık balon tedavisinden sonra WL, %TBWL, %EWL

ve BMIL sırasıyla 13,1 ± 7 kg, 13,9 ±%7,7, %74,3 ± %57,1 ve 4,5

±1,4 kg/m2

Balon yerleştirildikten sonra 4-16. haftalar arasında Saxenda® tedavisi eklendi. Ortalama süre ilaç tedavisi 4,1±2,2 ay. Kombine tedavinin toplam süresi: 7,76 ± 2,1 ay.

Saxenda® eklemenin ana nedenleri:

Tatmin edici olmayan kilo kaybı %52,6,

Balon kaynaklı tokluğun azalması %29,

Başarılı hastalarda kilo kaybını daha da artırmak için %16.

Saxenda® ile tedavi sonunda WL, %TBWL, %EWL ve BMIL sırasıyla : 

18,1 ± 12,1 kilo, 18,7± %12, 99,4± %84,9 ve 6,4 ± 5,9 kg/m2.

SONUÇLAR

Allurion balon programı aşırı kilolu ve obezitesi olan hastalarda mükemmel kilo kaybı sağlar.

Programa uyumun yetersiz olması durumunda ve tedavi sonuçlarını daha da artırmayı hedefleyen hastalar için, GLP1 agonisti Saxenda® ile kombinasyon sonuçların iyileştirilmesinde güvenli ve etkilidir.

REFERANS

EKO 2023

Meta-Analizler Ve Kayıt Çalışmaları

1.

ALINTI

Ramai, D., Singh, J., Mohan, BP, Madedor, O., Brooks, OW, Barakat, M., Ofosu, A., Khan, SR, Chandan, S., Dhindsa, B., Dhaliwal, A ., Facciorusso, A., McDonough, S. ve Adler, DG (2021).

Elipse İntragastrik Balonun Obezite ve Metabolik Profil Üzerindeki Etkisi: Sistematik Bir İnceleme ve Meta-Analiz. Klinik gastroenteroloji Dergisi, 55(10), 836–841.

HASTA SAYISI

2152

YÖNTEM

Meta-analiz 7 çalışma:

Raftopoulos 2017

Alsabah 2018

Machytka 2017

Cemal 2019

Al-Subaie 2017

Genco 2018

Ienca 2020

DEMOGRAFİ

Temel BMI: 32,1 ila 38,6 kg/m²

BULGULAR

Ortalama TBWL %12

Erken deflasyon oranı %1,8

SONUÇLAR

Bu meta-analiz, Allurion mide balonunun minimum yan etki profiliyle kilo kaybı ve obezite için güvenli, etkili ve tolere edilebilir bir cihaz olduğunu göstermektedir.

REFERANS

https://doi.org/10.1007/s11695- 020-04522-3

2.

ALINTI

Vantanasiri, K., Matar, R., Beran, A. ve Jaruvongvanich, V. (2020).

Kilo Kaybı İçin Prosedürsüz Mide Balonunun Etkinliği ve Güvenliği: Sistematik Bir İnceleme ve Meta-Analiz. Obezite cerrahisi, 30(9), 3341–3346.

HASTA SAYISI

2013

YÖNTEM

Meta-analiz 6 çalışma:

Ienca 2019

Raftopoulos 2019

Espinet 2019

Cemal 2019

Alsabah 2017

Machytka 2016

DEMOGRAFİ

Başlangıç ​​BMI: 30,6-36,2 kg/m²

BULGULAR

TBWL (4M): %12,75

TBWL (1Y): %10,94

1 SBO

1 mide delinmesi Balonun çıkarılmasını gerektiren intolerans: %2,3

SONUÇLAR

Bu meta-analiz, Allurion intragastrik balonun etkili bir kilo kaybı sunan güvenli bir cihaz olduğunu ve uzun vadeli kilo verme sonuçları için daha fazla çalışmayı garanti ettiğini göstermektedir. Ciddi yan etkiler nadirdir ve erken tedavi oranı düşüktür.

REFERANS

https://doi.org/10.1007/s11695- 020-04522-3

3.

ALINTI

Ienca, R., Al Jarallah, M., Caballero, A., Giardiello, C., Rosa, M., Kolmer, S., Sebbag, H., Hansoulle, J., Quartararo, G., Zouaghi, SAS, Juneja, G.,

Murcia, S., Turro, R., Pagan, A., Badiuddin, F., Dargent, J., Urbain, P., Paveliu, S., di Cola, RS, Selvaggio, C., … Al Kuwari, M (2020).

Prosedürsüz Elipse Mide Balonu Programı: Ardışık 1770 Hastada Çok Merkezli Deneyim. Obezite cerrahisi, 30(9), 3354–3362.

HASTA SAYISI

1170

YÖNTEM

19 merkez

Fiziksel takip ziyaretleri

DEMOGRAFİ

%71 kadın

%29 erkek

Ortalama yaş : 38,8 ± 12 yıl

Ortalama Ağırlık: 94,6 ± 18,9 kg

Ortalama BMI: 34,4 ± 5,3 kg/m²

BULGULAR

Ortalama kilo kaybı : 13,5 ± 5,8 kg

TBWL: 14.2± %5

BMI’deki değişim : 4,9 ± 2 kg/m² Tüm metabolik parametreler

önemli ölçüde azaldı

52 (%2,9) intolerans

11 (%0,6) erken deflasyon

Kontrendikasyonların keşfedilmesinden sonra 4’ü (%0,2) endoskopik olarak çıkarıldı.

3 (%0,17) ince bağırsak tıkanıklığı (Allurion Balonun önceki versiyonu).

1 (%0,06) mide genişlemesi.

SONUÇLAR

Allurion Balonu mükemmel bir güvenlik profili sergiledi. Balon ayrıca %14,2 TBWL ile dikkate değer bir etkinlik ve tüm metabolik parametrelerde iyileşme sergiledi.

REFERANS

https://doi.org/10.1007/s11695- 020-04539-8

Bu çalışmanın makalesini Blog sayfamızda bulabilirsiniz.

Dünya' nın dört bir yanından güvenlik ve etkinlik verileri - Latin Amerika, Orta Doğu, Avrupa

1.

ALINTI

Palermo, M. ve Davrieux, CF (2023).

Yutulabilir Mide Balonu: Arjantin’de İlk Deneyim. Laparoendoskopik ve ileri cerrahi teknikler dergisi. Kısım A, 33(2), 146–149.

HASTA SAYISI

153

YÖNTEM

Tek merkezli (Arjantin)

6 aylık takip

DEMOGRAFİ

%78 kadın

%22’si erkek Ortalama yaş: 39

Ortalama BMI: 29,5 kg/m² Kadın

Ortalama BMI: 34,4 ± 5,3 kg/m² Erkek

BULGULAR

4 ayda ortalama TBWL %12

AE şunları bildirdi: karın ağrısı, bulantı, kusma, baş ağrısı, reflü, kabızlık ve ishal.

SONUÇLAR

Etkili, güvenli ve iyi tolere edilen

REFERANS

https://doi.org/10.1089/lap.2022.0340

2.

ALINTI

Taha, O., Abdelaal, M., Asklany, A., Alaa, M., Belal, S., El Assal, I., Shahin, M., Abubasha, A. ve Elbanhawy, D. (2021).

96 Fazla Kilolu ve Obez Kişide Yutulabilir İntragastrik Balonun (Elipse™) Sonuçları

Obezite cerrahisi, 31(3), 965–969.

HASTA SAYISI

96

YÖNTEM

Retrospektif analiz.

Tek merkezli (Mısır)

DEMOGRAFİ

%71 kadın

%29’u erkek

Ortalama yaş: 28,9

Ortalama ağırlık: 92,7 kg

Ortalama BMI: 33,6 kg/m²

BULGULAR

16 haftada TBWL: %12,1

Trigliseritler, LDL kolesterol ve HbA1c’de iyileşmeler (p<0,0001)

Balonun çıkarılmasını gerektiren hoşgörüsüzlük: %3,1

Erken balon söndürme (<90 gün): %1,1

SAE yok

SONUÇLAR

Yutulabilir mide balonu, tutarlı kilo kaybı ve metabolik sendromla ilgili faktörlerde klinik iyileşme ile güvenli ve başarılı bir şekilde yutulabilir.

REFERANS

https://doi.org/10.1007/s11695-020-05086-y

3.

ALINTI

Jamal, MH, Almutairi, R., Elabd, R., AlSabah, SK, Alqattan, H. ve Altaweel, T. (2019).

İşlemsiz Mide Balonunun Güvenliği ve Etkinliği: Elipse Mide Balonu Güvenliğinin, Ameliyat Sonrası 1 Yıllık Takip ile Kilo Kaybı Üzerindeki Kısa ve Orta Vadeli Etkilerinin İncelendiği Bir Çalışma. Obezite

cerrahi, 29(4), 1236–1241.

HASTA SAYISI

106

YÖNTEM

Tek merkezli (Kuveyt)

Boşaltım sonrası 1 yıllık takip

DEMOGRAFİ

%77 kadın

%23’ü erkek

Ortalama yaş: 31,3 yıl

Ortalama ağırlık: 92,2 kg

Ortalama BMI: 34,3 kg/m²

BULGULAR

90/106 hasta başarıyla takip edildi (1 yıl)

TBWL (3M): %10,9

TBWL (1Y) : %7,9

BMI (3M) Değişimi: 3,7 kg/m² BMI (1Y) Değişimi: 2,95 kg/m²

İntolerans nedeniyle 6 çıkarma 1 ince bağırsak tıkanıklığı

3 erken deflasyon

SONUÇLAR

Allurion IGB’ler kilo kaybı için etkili, güvenli ve uygulanabilir, invaziv olmayan bir yöntemdir.

REFERANS

https://doi.org/10.1007/s11695-018-03671-w

4.

ALINTI

Alsabah, S., Al Haddad, E., Ekrouf, S., Almulla, A., Al-Subaie, S. ve Al Kendari, M. (2018).

İşlemsiz mide balonunun güvenliği ve etkinliği. Obezite cerrahisi ve ilgili hastalıklar: Amerikan Obezite Cerrahisi Derneği’nin resmi dergisi, 14(3), 311–317.

HASTA SAYISI

135

YÖNTEM

Çok merkezli (Kuveyt)

4 aylık takip

DEMOGRAFİ

%82 kadın

%18’i erkek

Ortalama yaş: 33,5 yıl

Ortalama BMI: 33,7 kg/m²

Ortalama ağırlık: 88,8 kg

BULGULAR

4 ayda: Ortalama WL: 13kg

Ortalama BMI kaybı: 4,9 kg/m²

Ortalama TBWL: %15,1

1 SBO

SONUÇLAR

Bu çalışma, bugüne kadar incelenen en büyük popülasyonda Allurion Balonunun güvenliğini ve etkinliğini değerlendirmeyi amaçladı. Ayrıca balonun yutulabildiğini, doldurulabildiğini, görüntülenebildiğini ve atıldığını da gösterebildi. Buna ek olarak, umut verici sonuçlar göstererek kilo kaybına etkili bir şekilde yardımcı oldu.

REFERANS

https://doi.org/10.1007/s11695-018-03671-w

5.

ALINTI

Al-Subaie, S., Khalifa, S., Buhaimed, W. ve Al-Rashidi, S. (2017).

Elipse intragastrik balonun etkinliği ve güvenliğine ilişkin ileriye dönük bir pilot çalışma: Tek merkezli, tek cerrahlı bir deneyim.

Uluslararası cerrahi dergisi (Londra, İngiltere), 48, 16–22.

HASTA SAYISI

51

YÖNTEM

Tek merkezli (Kuveyt)

4 ay süre

DEMOGRAFİ

%92 kadın

%8 erkek

Ortalama yaş: 33,6 (18-65) yıl

Ortalama Ağırlık: 83,9 ± 12,3 kg

Ortalama BMI: 32,1 (27,3-)

39,7) kg/m²

Ortalama WC: 95,3 ± 9,2 cm

BULGULAR

Toplam kilo kaybı: 8,84 kg

TBWL: %10,44

BMI değişimi: 3,42 kg/m² Toplam WC azalması: 8,62 cm

Hoşgörüsüzlük nedeniyle 5 ihraç 1 erken deflasyon

SAE yok

Ortalamanın üzerinde genel memnuniyet

SONUÇLAR

Bu veriler Allurion’un kilo vermede güvenli ve etkili olduğunu kanıtlıyor. Bununla birlikte, daha iyi sonuçlar elde etmek için aşılması gereken bazı sınırlamalar gözlemlenmiştir.

REFERANS

https://doi.org/10.1016/j.ijsu.2017.10,001

6.

ALINTI

Ernesti I, Ienca R, Basciani S, Mariani S, Genco A (2018)

Yeni Yutulabilir Mide Balonunun (Elipse™) Kilo Kaybı ve Metabolik Sendrom üzerine Etkisi

J Obes Nutr Disord: JOND-120

HASTA SAYISI

42

YÖNTEM

Tek merkezli (İtalya)

Fiziksel takip ziyaretleri

DEMOGRAFİ

%69 kadın

%31 erkek

Ortalama yaş: 47,2 ± 10,3 yıl

Ortalama Ağırlık: 110,5 ± 21,9 kg

Ortalama BMI: 39,2 ± 6,7 kg/m²

Tuvalet: 123,5 ± 16,9 cm

BULGULAR

Ortalama kilo kaybı: 12,9 kg

TBWL: %11,9

BMI’daki değişim: 4,5 kg/m² WC: 111 ± 16,2 cm

Başlıca eşlik eden hastalıklarda önemli azalma: kan basıncı, WC, trigliseritler, kan şekeri ve HOMA-IR indeksi.

Hiçbir komplikasyon yok

SONUÇLAR

Bu çalışmanın ana bulgusu, diğer balonlarda olduğu gibi tedaviden sonraki 6 ay yerine 4 ay içinde BMI’da önemli bir azalma ve Metabolik sendrom remisyon oranıydı.

REFERANS

DOI: 10.29011/JOND-120.100020

7.

ALINTI

Genco, A., Ernesti, I., Ienca, R., Casella, G., Mariani, S., Francomano, D., Soricelli, E., Lorenzo, M. ve Monti, M. (2018).

Endoskopi Gerektirmeyen Yeni Yutulabilir Mide İçi Balonun Güvenliği ve Etkinliği: Erken dönem İtalya Deneyimi. Obezite cerrahisi, 28(2), 405–409.

HASTA SAYISI

38

YÖNTEM

Tek merkezli (İtalya)

Telefon takibi

DEMOGRAFİ

%74 kadın

%26 erkek

Ortalama yaş: 46,4 ± 10,6 yıl

Ortalama AĞR: 109,7 ± 21,9 kg

Ortalama BMI: 38,6 ± 6,7 kg/m²

Tuvalet: 123,5 ± 16,9 cm

BULGULAR

Ortalama kilo kaybı: 12,7 kg

TBWL: %11,6

BMI’daki değişim: 4,2 kg/m²

Başlıca eşlik eden hastalıklarda önemli azalma: kan basıncı, WC, trigliseritler, kan şekeri ve HOMA-IR indeksi.

Balon geçişi sırasında komplikasyon yaşanmadı. 37 normal dışkı atılımı, 1 endoskopik çıkarma.

SONUÇLAR

Ardışık 38 hasta üzerinde yapılan bu çalışmanın sonuçları Allurion™ Balon’un güvenli, etkili ve hastalar tarafından çok iyi kabul görmüş olduğunu göstermektedir.

REFERANS

https://doi.org/10.1007/s11695-017-2877-1

8.

ALINTI

Machytka, E., Gaur, S., Chuttani, R., Bojkova, M., Kupka, T., Buzga, M., Giannakou, A., Ioannis, K., Mathus-Vliegen, E., Levy, S ., & Raftopoulos, I. (2017).

Elipse, kilo kaybına yönelik ilk prosedürsüz mide balonu: prospektif, gözlemsel, açık kaynaklı, çok merkezli bir çalışma.

Endoskopi, 49(2),154–160.

HASTA SAYISI

34

YÖNTEM

Çok merkezli

(Çek Cumhuriyeti ve Yunanistan)

2 haftada bir takip

DEMOGRAFİ

%68 kadın

%32 erkek

Ortalama yaş: 42 (18-59) yıl

Ortalama BMI: 34,8 kg/m² (27-40)

Ortalama ağırlık: 101,9 kg (73-134)

BULGULAR

TBWL: %10,0

BMI Kaybı: 3,9 kg/m² WC (Bel Çevresi) azalması: 8,4 cm

HbA1c’de azalma: %0,16 Ortalama LDL azalması: 9,7 mg/dL Ortalama TG azalması: 16,4 mg/dL SBP ve DBP azalması:

9,6 mmHg ve 5,8 mmHg

Genel yaşam kalitesi, fiziksel fonksiyon, benlik saygısı, cinsel yaşam, toplumsal sıkıntı ve işle ilgili yaşam kalitesi önemli ölçüde iyileşti.

SAE yok, tüm AE’ler bekleniyordu ve normaldi

SONUÇLAR

Bu sonuçlar, ilk işlemsiz mide balonu olan Allurion Programı ile klinik olarak anlamlı kilo kaybı sağlandığını göstermektedir. Kilo kaybı, endoskopik olarak yerleştirilen balonlarla ilgili yapılan daha önceki çalışmalardakilere  benzerdi. Ayrıca Allurion tedavisi bel çevresinde, çeşitli metabolik parametrelerde ve genel yaşam kalitesinde iyileşmelere yol açtı.

REFERANS

https://doi.org/10.1055/s-0042-119296

9.

ALINTI

Raftopoulos, I. ve Giannakou, A. (2017).

Sedasyon, anestezi veya endoskopi gerektirmeyen, kilo vermeye yönelik yutulabilir bir mide balonu olan Elipse Balonu: 12 aylık sonuçları olan bir pilot çalışma.

Obezite ve ilgili hastalıklara yönelik cerrahi: Amerikan Obezite Cerrahisi Derneği’nin resmi dergisi, 13(7), 1174–1182.

HASTA SAYISI

12

YÖNTEM

Tek merkezli (Atina, Yunanistan)

 1 yıllık takip

DEMOGRAFİ

%58 kadın

%42’si erkek

Ortalama yaş: 41

Ortalama BMI: 35,9 kg/m²

Ortalama Ağırlık: 103,5 kg

Ortalama Bel Çevresi (WC): 117,6 cm

BULGULAR

4 ay

Ortalama TBWL: %14,6

12 ay

Ortalama TBWL: %5,9

Yaşam kalitesi atılımda ve 12 ayda önemli ölçüde iyileşti.

SAE bildirilmedi

SONUÇLAR

Bu çalışma, Allurion Balonunun 12 aylık etkinliğini ve performans sonuçlarını ortaya koyan ilk çalışmadır.

REFERANS

https://doi.org/10.1055/s-0042-119296

Allurion Balonun Maaliyet Etkinliği

1.

ALINTI

Mital, S. ve Nguyen, HV (2021).

Bariatrik cerrahinin yerine veya tamamlayıcısı olarak prosedürsüz intragastrik balon tedavisinin maliyet etkinliği. PloS bir, 16(7), e0254063.

HASTA SAYISI

Yok

YÖNTEM

İşlemsiz intragastrik balonların (Yutulabilir Balon) (PIGB), gastrik bypass/sleeve gastrektominin, gastrik bypass/sleeve gastrektomiye köprü olarak gastrik balonun ve tedavi uygulanmamasının maliyet etkinliklerinin karşılaştırması.

DEMOGRAFİ

Yok

BULGULAR

Mide balonunun, obezite cerrahisinden önce köprü olarak kullanılması tek başına obezite cerrahisine göre daha az maliyetli ve daha etkilidir çünkü ameliyat sonrası daha düşük bir BMI elde edilmesine yardımcı olur.

Altı stratejiden tüp mide ameliyatına köprü olarak PIGB en uygun maliyetli olanıdır.

PIGB tek başına bariatrik cerrahiye göre maliyet etkin olmasa da, tedavi yapılmaması ile karşılaştırıldığında maliyet etkindir.

SONUÇLAR

PIGB, bariatrik cerrahiye köprü olarak kullanıldığında maliyet tasarrufu sağlayabilir ve sağlık sonuçlarını iyileştirebilir ve erişimi olmayan veya ameliyat olmak istemeyen hastalar için bağımsız bir tedavi olarak uygun maliyetlidir.

REFERANS

https://doi.org/10.1055/s-0042-119296

Allurion Balon Sonrası Semptom Yönetimi

1.

ALINTI

Ienca, R., Giardiello, C., Scozzarro, A., di Cola, RS, Di Lorenzo, N., Juneja, G., Lopez, G. ve Badiuddin,

F.(2019).

Elipse Balonundan Sonra Bulantı ve Kusmanın İyileştirilmesi: 300 mg Netupitant/0,5 mg Palonosetron Hidroklorürden oluşan Yeni Bir Tek Doz Rejimi. Obezite

cerrahi, 29(9), 2952–2956.

HASTA SAYISI

30

YÖNTEM

Hastalara yerleştirme sırasında Akynzeo verildi

DEMOGRAFİ

%70 kadın

%30 erkek

Ortalama ağırlık: 97,8 kg

Ortalama BMI 34,7 kg/m²

BULGULAR

4/30’u (%13) 1, 2 ve 3. günlerde kustuğunu bildirdi;

9/30’u (%30) 1., 2. ve 3. günlerde 4’ten yüksek bulantı bildirdi.

8/30’u (%26,6) 1, 2 ve 3. günlerde mide ağrısının skor 4’ün üzerinde olduğunu bildirdi.

SONUÇLAR

Deneyimlerimize göre, tek haplı netupitant/palonosetron kullanımının uygulanması çok kolay ve kusmayı, mide bulantısını ve mide ağrısını %87, %70 ve %70 oranında azaltmada etkili olduğu ortaya çıktı.

Sırasıyla hastaların %73,4’ünde Allurion™ yerleştirme sonrası semptomlar güvenli bir şekilde iyileşti.

REFERANS

https://doi.org/10.1007/s11695-019-03937-x

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Email

Diğer Makaleler

İçindekiler