+ 90 541 608 57 25

Balón Gástrico

Balon Gastrico

El tratamiento con balón gástrico se ha utilizado como método de tratamiento de la obesidad no quirúrgico durante muchos años. Es una alternativa para pacientes que no son aptos o no quieren someterse a una cirugía de obesidad, como la gastrectomía en manga. 

Sin embargo, es incorrecto evaluar la aplicación del balón gástrico y la cirugía de gastrectomía en manga de la misma manera. Sus áreas de impacto y aplicación son diferentes. Las cirugías de obesidad son operaciones complejas y no son procedimientos fáciles como la aplicación del balón gástrico.

En estos métodos aplicados por cirujanos generales es muy importante la experiencia del médico, los materiales utilizados y el seguimiento posterior a la aplicación. Las aplicaciones del balón gástrico serán mucho más fáciles y sencillas para un cirujano que ya puede realizar una operación compleja como la cirugía de obesidad.

Es importante en una primera etapa consultar a médicos con experiencia y especializados en todos los tratamientos de obesidad para cada aplicación. 

El globo, que se coloca en el estómago sin estar inflado, luego se infla con líquido, ocupando espacio en el estómago y dando una sensación de plenitud.

En este punto, se han desarrollado tipos de globos que ya no requieren endoscopia y se colocan en el estómago al tragar una cápsula con agua.

¿Qué es un balón gástrico? ¿Cómo se aplica? Hemos recopilado en esta página lo que sabemos sobre los balones gástricos, según sus precios y tipos. 

En esta página, hemos analizado en general todas las aplicaciones del balón gástrico, que se utilizan con frecuencia como método de tratamiento no quirúrgico en todo el mundo para el tratamiento de la obesidad y el sobrepeso. Para obtener información detallada sobre el balón gástrico Allurion, el primer y único balón gástrico del mundo que no requiere anestesia, endoscopia ni cirugía para su aplicación y extracción, revise nuestra página sobre globos gástricos degluibles.

¿QUÉ ES UN BALÓN GÁSTRICO?

El balón gástrico es uno de los tratamientos para la obesidad fabricado con material de silicona o poliuretano, que se coloca en el estómago antes de inflarse y luego se infla con líquido esterilizado, ocupando así espacio en el estómago y proporcionando una sensación de saciedad. La aplicación no es una intervención quirúrgica, pero dependiendo del tipo de balón, algunos balones gástricos se colocan y extraen mediante endoscopia bajo anestesia.

Su mecanismo de acción es que ocupa espacio en el estómago y da una sensación constante de saciedad, permitiendo así al paciente perder peso consumiendo menos alimentos en cada comida y siguiendo la dieta indicada. Los estudios sobre este tema comenzaron en la década de 1980 y se han desarrollado hasta hoy, convirtiéndose en un balón gástrico tragable que no requiere endoscopia ni anestesia durante su colocación y extracción.

El balón gástrico permanece en el estómago de 4 a 12 meses, según su tipo. Durante este periodo, facilita a la persona el cumplimiento de su dieta limitando la ingesta de alimentos con sensación de saciedad y plenitud. El estilo nutricional y los hábitos alimentarios cambian. Una vez que el balón sale del estómago, la persona mantiene su peso ideal continuando con estos hábitos.

Cuando consideramos la obesidad como una enfermedad común de la era moderna, la aplicación de balón gástrico aparece como un método de tratamiento frecuentemente preferido en el tratamiento del sobrepeso y la obesidad. Es especialmente preferido por pacientes que no quieren anestesia o que no quieren un procedimiento quirúrgico.

Proporciona una ventaja en el tratamiento de la obesidad porque es reversible y puede aplicarse nuevamente.

Contenido

MİDE BALONU ÇEŞİTLERİ

Mide balonlarının hepsi aynı temel etki mekanizmasına sahiptir. Ancak mide balonu çeşitleri; uygulama şekli, midede kalma süresi, ayarlanabilir olup olmaması gibi özelliklere göre sınıflandırılabilir.

Hacme göre sınıflandırma yapıldığında mide balonlarını 2 ye ayırabiliriz:

Sabit hacimli mide balonları

Sabit hacimli balonlar ilk yerleştirme esnasında 400-600ml şişirilir ve hacimleri daha sonra değiştirilmez. Midede 6 ay kalırlar. 6 aylık süre sonunda yine sedasyon ve endoskopi ile çıkartılır. Medsil™ veya Bariglobe Balon bu balonlara örnek olarak verilebilir.medsil balloon picture

Sabit hacimli balonlardan Allurion yutulabilir mide balonu için herhangi bir endoskopi işlemine gerek yoktur. Balonun üzerindeki özel valf 4 ay sonunda açılarak balon söner ve bağırsak yoluyla kendiliğinden dışarı atılır. Çıkarılması için tekrar endoskopiye gerek yoktur.

Elipse yutulabilir mide balonu fotoğrafıAllurion balon ile ilgili detaylı bilgiyi yutulabilir mide balonu bölümde bulabilirsiniz.

Ayarlanabilir mide balonu

spatz balon resmiAyarlanabilir mide balonunun sabit hacimli balondan farkı, hacminin midedeyken ihtiyaca göre ayarlanabilmesidir. Bu tip balonlar da mideye yerleştirdikten sonra  400-500 ml şişirilir. 

Sonraki süreçte hastanın kilo verme durumuna göre balonun ucunda yer alan ve gerektiğinde dışarı çıkartılan dolum ucundan sıvı miktarı azaltılıp arttırılabilir. Spatz 3 ayarlanabilir balon bu balonlara örnektir.

Allurion yutulabilir mide balonu dışında, mide balonunun mideye yerleştirilmesi esnasında hasta sedasyon yöntemi ile uyutulur. Sedasyon hastanın uyur durumda olduğu genel anesteziye göre daha hafif bir anestezi yöntemidir. Solunum için yardımcı ekipmana gerek yoktur. Dolayısıyla genel anestezi durumu ile karıştırılmamalıdır. Riski çok daha azdır.

Bununla birlikte mide balonlarını uygulama şekline göre de 2 ye ayırmak mümkündür:

Endoskopik mide balonları

Mide balonu yerleştirme işlemi resim olarak ve açıklamalar ile anlatılmış.

Sabit hacimli balonlardan bazıları veya ayarlanabilir mide balonunun mideye yerleştirme/uygulama işlemi esnasında endoskopi kullanılır.

Bu sebepten dolayı Endokopik mide balonu olarak sınıflandırılırlar. Hasta endoskopi uygulaması öncesinde anestezi ile hafif sedasyon yöntemi ile uyutulur. Balon sönük halde mideye yerleştirilerek şişirilir. 

Aynı şekilde tedavi süresi sonrası çıkarılması için de endoskopi kullanılır. 6-12 ay sonunda balon ikinci bir randevuda, yine sedasyon altında endoskopi ile mideden çıkarılır. 

Endoskopik mide balonlarında örnek olarak Spatz3 ayarlanabilir mide balonu ve Medsil ve Bariglobe sabit hacimli balon verilebilir.

Yutulabilir mide balonu Allurion

Elipse balon nasıl takılır şema ile anlatım resmi

Yutulabilir mide balonunun endoskopik mide balonundan farkı, endoskopi ve anestezi gerektirmeden, yutulabilir büyüklükteki bir kapsülün ve kapsüle bağlı kateterin su ile yutularak şişirilmesi ile uygulanır. Balon midede 16 hafta kalır. Üzerindeki özel valf bu süre sonunda açılarak içindeki sıvı boşalır. Sönen balon doğal yollarla tuvalette atılır. Tekrar çıkarılmasına gerek yoktur.

ilk ve 4.nesil Allurion balon kapsülü yan yana masa üzerinde

Yutulabilir büyüklükte dizayn edilmiş kapsül yıllar içerisinde geliştirilmiş ve geliştirilmeye devam etmektedir. 

4. Nesil Allurion Yutulabilir Mide balonu kapsülü daha da küçültülmüştür. Hasta tarafından yutulması daha kolay hale getirilmiştir. 

Dünyada yutularak uygulanan ve çıkarılması gerekmeyen tek balon Allurion USA şirketi tarafından geliştirilmiştir.

Allurion balon uygulamasını firmanın belirlediği kriterlere göre emniyetli ve sağlıklı gerçekleştiren ve uygulama sonrası takip gibi birçok kritere uyan klinikleri lisanslandırarak Allurion Center Of Excellence kliniği yapar. 

Mehtap ERTÜRK kliniğinin Allurion sertifikası resmi

Allurion Center of Excellence

 • Allurion, Op.Dr.Mehtap ERTÜRK kliniğini 2022-2023 yıllarında Türkiye’ nin en iyi kliniği olarak Allurion Center of Excellence seçmiştir.
 • Bu kapsamda Allurion, çalışma ortağını Allurion Programının tüm yönlerinde gösterdiği mükemmellikten dolayı takdir eder. 

 • Seçkin bir Mükemmeliyet Merkezi olmak, bu kliniğin statüsünü her zaman sınıfının en iyisi hasta deneyimi sunarak kazandığı anlamına gelir.

 • Bütün kriterler değerlendirildiğinde Allurion sınıfının en iyisi hasta deneyimi sunan kliniklerini onurlandırmak için Allurion Center of Excellence kliniği yapar.

 • Türkiye’nin en çok Allurion balon uygulanan kliniği, 1000 den fazla Allurion balon uygulaması ve eşsiz diyetisyen desteği ile en fazla kilo kaybı ve kilo kaybı oranı.

Allurion mide balonu ile ilgili hazırlanmış detaylı bilgi broşürünü bu linkten indirebilirsiniz.

MİDE BALONU KİMLERE UYGULANABİLİR?

Mide balonu uzun süredir kullanılan, genelde kilolarının %10 ila 15 ini 4-6 ay süre içinde verebildikleri bir obezite tedavi yöntemidir. Vücut kitle indeksi 27 ve üzeri olanlar, 18-70 yaş arası daha önce obezite ameliyatı geçirmemiş bireylere uygulanabilir. Ayrıca mide balonu anestezi alması sakıncalı hastalığı olanlara (Allurion mide balonu) cerrahi operasyon (tüp mide ameliyatı gibi) yaptırmak istemeyenlere alternatif tedavi yöntemidir.

Ancak mide balonu ile kaybedilen kiloların gelecekte tekrar alınmaması için kişinin balonla birlikte gelecekte de sürdüreceği beslenme ve yaşam tarzını değiştirip koruması çok önemlidir.

MİDE BALONU HANGİ DURUMLARDA UYGUN DEĞİLDİR?

Mide balonu bazı durumlarda uygun olmamaktadır. Bu durumların en başında mide ile ilgili ülser reflü büyük mide fıtığı gibi sebepler gelir. Ayrıca uygulama, daha önce bariatrik cerrahi geçirmiş hastalara, hamilelere veya hamile kalmak isteyenlere alkol bağımlılarına, psikolojik rahatsızlığı olanlara özafagus yemek borusunda problemi olanlara uygun değildir.

MİDE BALONU NASIL UYGULANIR?

Mide balonu bahsedildiği üzere silikon veya poliüretan malzemeden imal edilmiş sönük halde esnek bir malzemedir. Şişirilmemiş halde ağızdan ve yemek borusundan (seçilen balonun tipine bağlı olarak) endoskopi olarak adlandırılan ucunda kamera ve ışık bulunan ince esnek boru yardımıyla mideye yerleştirilir. mide balonu yerleştirme resmi

Bu esnada hastanın herhangi bir acı veya ağrı hissetmemesi için hafif sedasyon uygulanır. Balonun mideye yerleştirme işlemi için endoskopi ve sedasyon yapılacaksa uygulama esnasında uzman anestezist de bulunur.

Teknolojik ilerlemeler ile geliştirilen Allurion Elipse mide balonu için sedasyon veya endoskopi gerekmez.

Sönük haldeki balon mideye yerleştirilmeden önce midenin durumu balon için uygun olup olmadığı endoskopi ile kontrol edilir. Balon yerleştirilmeden önceki son 6 saat hiç yiyecek tüketilmemesi gerekir.

Balon mideye yerleştirildikten sonra balon yaklaşık bir greyfurt büyüklüğünde olacak şekilde 400 -600 ml izotonik steril tuzlu su ile şişirilir. Ortalama bir midenin hacmi 1-1.5 lt civarındadır. Mide balonları ise 800 ml kadar doldurulabilir ancak balonun ne kadar şişirileceği doktor tarafından bazı kriterler göz önüne alınarak karar verilir.

Suyun rengi metilen mavisi ile maviye dönüştürülmüştür. Böylece balonda bir delik veya kaçak olması durumunda idrar renginiz maviye dönecektir. Bu durumda balonun çıkarılması için acilen doktorunuza başvurunuz. Endoskopi ile mide içerisinden çıkarılacaktır.

Toplam 20dk gibi kısa bir sürede mide balonu uygulaması gerçekleştirilir.

MİDE BALONU AVANTAJLARI NELERDİR?

Mide balonu uygulamasının diğer obezite tedavi yöntemlerine göre avantajları başlıca şu şekilde sayılabilir:

 • Klinik (Endoskopi yapma yetkisi olan) şartlarında çok kısa sürede takılabilmektedir.
 • Mide balonu uygulaması sonrasında hastaneye yatış gerekmeden kişi normal hayatına dönebilmektedir.
 • Uygulanması oldukça kolay ve ağrısızdır.
 • Hasta istediği zaman çıkarılabilmektedir.
 • Birkaç kez uygulanabilir.
 • Geri dönüşü olan ameliyat gibi herhangi bir etki bırakmayan bir yöntemdir.
 • Riski yok denilecek kadar azdır.

MİDE BALONU SONRASI

Mide balonu uygulaması sonrası mide balonunu mideniz sindirmeye çalışacak ancak sindirilemez olmasından dolayı alışma sürecinde kramp mide bulantısı ve kusma durumu oluşacağını belirtmekte fayda var. Bu semptomlar kişiden kişiye değişmek üzere 3 ila 7 gün sürmekte sonra ortadan kaybolmaktadır. Bu süreci kolay atlatabilmeniz için doktorunuz gerekli ilaçları reçete edecektir.

Unutulmamalıdır ki mide balonu kilo vermeniz için bir başlangıçtır. Sonraki adımlarda yaşam tarzınızda ve beslenme alışkanlıklarınızda değişiklik yaparak bunu sürdürmeniz çok önemlidir. Size verilen diyete uymanız ve bunu ilerleyen dönemde bir beslenme tarzına dönüştürmeniz gerekecektir. 

Mide balonu takıldıktan hemen sonra mide bulantısı gibi rahatsızlıklar hissetmek normaldir. Bu durum birkaç gün veya bir haftaya kadar sürebilmektedir. Bu rahatsızlıklarının şiddetine göre doktorumuz ilaç reçete edecektir. 

İlk iki hafta çoğu hasta tamamen tok hissettiklerini belirtmektedir. Bazı hastalarda yemek yedikten sonra mide bulantısı görülebilmektedir. Bu 2 haftalık sürede kayda değer kilo kayıpları görülmektedir.

3-6 haftalarda iştah yavaş yavaş yerine gelmekte ancak çok az yemek ile doyulabilmektedir. Bu süreçte yavaş yemeye ve yemek sonrası herhangi bir rahatsızlık hissedip hissedilmediği takip edilmelidir. Öğünler programlı ve bilinçli olmalıdır. Hıçkırık mide reflüsü ve mide bulantısı gibi şikayetler genelde hızlı ve çok yemek yenildiğinde görülmektedir. 

7-12. haftalarda kilo kaybı devam eder. Ancak ilk  8 haftaya göre daha az orandadır. Bu dönemde, kilo kaybı için diyet, egzersiz yöntemlerini hayat tarzı olarak yerleştirilmesi için efor sarf etmeye devam edilmesi önemlidir.

MİDE BALONUNUN DEZAVANTAJLARI

Mide balonunun diğer tedavi yöntemlerine kıyasla ne gibi dezavantajları olduğu şu şekilde sınıflandırılabilir:

 • Mide balonu sonrası reflü görülebilir.
 • İlk 3-7 gün mide bulantısı kusma görülebilir.
 • Erken süreçte mide krampları yaşanabilir.
 • Uygulama geçicidir. Çıkarıldıktan sonra yaşam kazandığınız beslenme alışkanlıklarını ve yaşam tarzınızı korumanız gerekir. Diyetinize uymamanız durumunda tekrar kilo alma muhtemeldir. 
 • Verilen kilo miktarı cerrahi yöntemlere (tüp mide ameliyatı gibi) göre azdır.
 • Çok nadir de olsa mide ülserine sebep olabilir.

MİDE BALONU ZARARLARI NELERDİR?

Mide balonu uygulaması 1980’li yıllarda araştırılıp uygulanmaya başlamıştır. Bugüne kadar malzeme ve uygulama teknolojisi geliştirilerek uygulama esnasında ve sonrasında oluşabilecek zararlar ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır. 

Tabi ki birçok tıbbi operasyonda olduğu gibi bu uygulamada da çok nadir de görülse bazı komplikasyonlar ortaya çıkabilir. Örneğin endoskopik mide balonu uygulanması esnasında yemek borusu veya mideye hasar verilebilir bu durumda ülser gibi rahatsızlıklara sebep olabilir. Yada balonun nadir de olsa sönmesi durumunda bağırsak tıkanması görülebilir. 

MİDE BALONU RİSKLERİ NELERDİR?

Uygulamanın riskleri ve uygulama sonrası oluşabilecek komplikasyonlar hastalarımızın en çok bilmek istediği konulardan. Dolayısıyla bu konuyu ayrıca ele almak adına bu konu ile ilgili hazırladığımız makalemizi bu sayfadan inceleyebilirsiniz. 

Mide balonu risklerini ve komplikasyonlarını 3 ana gruba ayırmak doğru olacaktır. Bunlardan ilki ve sıklıkla görülen komplikasyonlar uygulama sonrası ilk 1 hafta içinde görülür. Daha sonra ileriki dönemde yaşanabilecek komplikasyon riskleri ise nadiren görülür. Acil müdahale gerektiren komplikasyonlar ise neredeyse yok denecek kadar azdır.

İlk dönemde görülebilecek komplikasyon riskleri mide bulantısı ve kusma, mide krampları ve halsizlik olarak sayılabilir. Bu sebeple erken çıkarma durumu oluşabilir.

Sonraki dönemlerde ise şişkinlik, mide ekşimesi ve reflü, azalmış dışkı ve bağırsak hareketleri, kötü kokulu geğirme görülebilir.

Acil müdahale gerektiren durumlar ise balonun midede çok nadir de olsa sönmesi nedeniyle oluşur. Bu durumda endoskopik mide balonunun içindeki mavi renkli sıvı idrara ve dışkıya karışarak erken fark etme ve dolayısıyla müdahaleye olanak tanır.

Mide balonu uygulamaları, tüp mide ameliyatı gibi obezite cerrahi usullerine göre çok daha basittir. Uygulama öncesi başvuracağınız kliniğin obezite tedavileri konusunda tecrübelerini sorgulayınız.

MİDE BALONU SONRASI BESLENME

Mide balonu sonrası beslenme ve yeme alışkanlıklarınızı değiştirmeniz sağlıklı kilo verme açısından önemlidir. Diyetisyen tarafından verilen detaylı diyet programı ile birlikte uyulması gereken bazı kurallar şu şekildedir:

Bu dönemde proteinden zengin dengeli bir beslenme planı benimsenmeli ve alışkanlık haline getirilmelidir.

Öğünler arası süre çok uzun olmamalıdır.

Canınızın çok fazla tatlı istediği dönemlerde yoğurdunuzun içine meyve
dilimleyebilirsiniz. Sütünüzün içine tarçın ekleyebilirsiniz. Bunlar kan şekerinizi dengelediği için tatlı isteğinizi bastıracaktır.

Yediğiniz besinlerin protein içeriğinin yüksek ve şeker ilavesiz olmasına dikkat
etmelisiniz.

Yemek yeme sürenizi olabildiğince uzatmalısınız. Yemekleri olabildiğince çok
çiğnemelisiniz.

Yemek sırasında sıvı tüketmemelisiniz. Sıvı tüketimini yemeklerden yarım saat önce durdurmalı, yemeklerden sonra da yarım saat beklemelisiniz.

Herhangi bir katı besinin tolerasyonunda sorun yaşıyorsanız o besini bir süre için bırakmalı ve midenize zaman tanımalısınız.

Pişirme yöntemi olarak daha az yağlı ve sağlıklı olan buğulama, haşlama, ızgara, fırında pişirme yöntemleri tercih edilmelidir.

Bol baharatlı ve tuzlu besinlerden midenizi rahatsız etmemesi için kaçınmalısınız.

Şekerli, karbonatlı ve gazlı içeceklerden (kola, gazoz, soda vs.) uzak durmalısınız.

İçecek olarak kafeinsiz, şekersiz ve kalorisiz olanları tercih etmelisiniz.

Her öğünde protein öncelikli olmalıdır. Meyve son tercihiniz olmalıdır.

Alkol tüketiminden kaçınmalısınız.

1-1,5 litre su içmeye dikkat etmelisiniz.

Ramazan ayında mide balonu olan hastalarımız oruç tutabilirler ancak bu konuda beslenme ile ilgili şartlara dikkat etmeleri gereklidir. ramazan ayında oruç ve mide balonu ile ilgili hazırladığımız makalemize buradan ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için yutulabilir mide balonu sonrası beslenme ile ilgili broşürü bu linkten indirebilirsiniz.

Mide balonu sonrası detaylı beslenme planı ile ilgili bilgi için bu sayfamızı inceleyebilirsiniz. 

MİDE BALONU İLE KAÇ KİLO VERİLİR?

Kilo vermek kişinin, beslenme tarzının değişimi, kalori dengesi, egzersiz, bazal metabolik hızı, genetiği, vücut kitle indeksi gibi birçok etkene bağlıdır. Herhangi bir obezite tedavisi (tüp mide ameliyatı veya mide balonu gibi), kilo vermek ve ideal kiloya ulaşmak için ilk adımdır. Bu tedaviler hastanın özellikle beslenme alışkanlıklarını değiştirmesini oldukça kolaylaştırır.

Tedavi sonrasında  mutlaka hayat tarzının değiştirilmesi, veya aşırı kilo alımına neden olan sebeplerin ortadan kaldırılması gerekir. Dolayısıyla başarı oranı kişiden kişiye değişmektedir.

Kliniğimizde yaptığımız 1000 den fazla mide balonu uygulamasında bu değer 10kg-76 kg arası değişmektedir. 

Ortalama kilo kaybı değeri, 1000 hasta da %19 dur. Dünya genelinde global ortalama %15 dir. 

Bazı durumlarda hasta eski alışkanlıklarına dönmekte, 1-2 sene sonra verdiği kiloları da geri alabilmektedir. Mide balonu tedavisi sonrası süreç içerisinde kazanılan alışkanlıkların hayat boyu devam ettirilmesi önemlidir. 

MİDE BALONU FİYATLARI 2023

Mide balonu fiyatları 2023 yılında döviz kurlarındaki dalgalanma nedeniyle değişkenlik göstermektedir. Ülkemizde ithal olan birçok ürünün fiyatı gibi değişkenlik göstermektedir. Döviz kurundaki değişimlerden direkt olarak etkilenen mide balonu fiyatı, aynı zamanda, uygulanan hastaneye de bağlıdır.

İthal olması ve güncelliğini yitirmemesi açısından mide balonu fiyatının Türkiye’ de ve dünyada dolar bazındaki maliyetleri şu şekildedir: 

Türkiye: 1.300-2,600 USD

Almanya: 3.500-5.000 USD

Fransa: 3.500-5.000 USD

ABD: 4.500-8.150 USD

Güncel mide balonu uygulaması fiyatı ve kaliteli hizmet için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Kliniğimizde bugüne kadar 1000 den fazla mide balonu uygulaması yapılmıştır.

ENDOSKOPİK MİDE BALONU YORUMLARI

Mide balonu ile zayıflayan hastalarımız kaç kilo verdi, nasıl bir süreç geçirdiler, mide balonu yaptıranların yorumları nelerdir? 

Mide balonu uyguladığımız hastalarımızın süreç ve süreç sonrası ile ilgili düşüncelerini ilgili sayfamızda bulabilirsiniz. 

Ayrıca mide balonu yaptıranların yorumlarına mide balonu ekşi sözlük sayfasından ulaşabilirsiniz.

MİDE BALONU İLE İLGİLİ MAKALELER

Mide balonu uygulaması ve sonrası ile ilgili konularda hazırladığımız makaleleri inceleyerek daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz.

HANGİ MİDE BALONUNU YAPTIRMALIYIM?

Endoskopik Mide Balonu mu Yutulabilir Mide Balonu mu?

Mide balonu uygulaması ile kilo vermek isteyenler tarafından en çok sorulan sorulardan birisi endoskopik mide balonu mu, yutulabilir mide balonu mu daha avantajlı ve etkilidir?

Bu konuda tercih kişiye bağlıdır. Her iki balonunda etki mekanizması tamamen aynı çalışır. Yani midede yer kaplayarak mide hacmini düşürmek, kişiye tokluk ve doluluk hissi vererek her öğünde aldığı yiyecek miktarını azaltmak ve kilo vermesini sağlamaktır. 

Allurion Mide Balonu uygulamasında anestezi, endoskopi ve ameliyat gerektirmeyen dünyanın ilk mide balonudur. Balon endoskopik balonların aksine poliüretan malzemeden yapılmış olup pürüzsüz yüzeyi ve esnekliği sayesinde daha iyi tolere edilebilmektedir. 

Allurion Balon, diğer balonlara kıyasla daha az yan etki ile daha güvenli bir seçenektir. Diğer sıvı dolgulu balonlara kıyasla 10 kat daha düşük genel ciddi yan etki oranıyla birlikte, 12 aylık endoskopik balonlara kıyasla önemli ölçüde daha düşük bir intolerans oranına sahiptir (%1-3’e karşı %14,4).

Endoskopik mide balonları anestezi ile yerleştirilip çıkarılır. Yutulabilir mide balonu ise bir kapsülün su ile yutulması ile yerleştirilir. Bu uygulama aşamasında anestezi almak istemeyen hastalarımız için bir avantaj sağlar.

Yutulabilir balonun uygulaması nispeten hasta için kolaydır. Hastanın bilinci yerinde olduğu için bütün uygulama safhasını görebilir. Ancak endoskopik balonda balonun yerleştirilmesi öncesi mideye endoskopi yapıldığı için olası mide problemleri tamamen görülmüş olur. Mide balonu uygulamasına engel teşkil edecek yemek borusu ve mide problemleri kontrol edilir. Yutulabilir balonda hastanın sözlü  şikayeti olup olmadığı esas alınır.

Yutulabilir mide balonu takip sistemi ise sürekli hastanın kilo ve fonksiyonlarını takip edilmesini sağlar. Böylece anlık diyet değişikliği veya diyetisyen desteğinin daha aktif olmasını sağlanır. Endoskopik balonda ise hasta kendi takibini yapmalı ve diyetisyene bildirmelidir. 

Yutulabilir mide balonu maliyet olarak biraz fazladır. Ancak çıkarılması için 6 ay sonra tekrar kliniğe başvurulması gerekmez. Hastanın klinik ortamda bir kere bulunması yeterlidir. 

Yutulabilir mide balonunda uygulama sonrası genel olarak her hastada görülen mide bulantısı ve kramp gibi etkiler endoskopik balona göre daha kısa sürede atlatıldığını bu açıdan daha konforlu olduğu görülmektedir. Ancak bu durum yine kişiden kişiye değişebilmektedir. 

Her iki balonda da kilo verme oranları tamamen kişinin kendisine bağlıdır. Verilen diyete uyma hayat tarzını değiştirmeye adapte olan istekli hastalarımızın çok daha iyi sonuçlar aldığı görülmektedir. 

Mide balonlarında kilo verme oranı ilk 4 ayda maksimum seviyede olduğu için 4 aylık ve 6 aylık sürenin etkisi alışkanlıkları devam ettirme ve kilo vermeye devam konusunda çok etkili değildir. 

MİDE BALONU SSS (SIK SORULAN SORULAR)

Mide balonu çeşitlerini sabit hacimli ve ayarlanabilir olarak ayırabiliriz. Sabit hacimli balonlar ise yutulabilir ve endoskopik olarak 2 ye ayrılır.

Sabit hacimli balonlar yerleştirme esnasında 400-600ml şişirilir ve çıkarılana kadar aynı hacimde kalırlar. Endoskopik sabit hacimli balonlara örnek Medsil verilebilir. Yutulabilir mide balonu elipse de sabit hacimlidir. 

Ayarlanabilir balonlar ise balon ucunda bulunan özel uç sayesinde şişirilip hacmi azaltılabilir. Bu işlem için yine endoskopi gereklidir. Bu balonlara örnek Spatz 3 balondur.

Endoskopik Mide Balonu obezite tedavisinde veya obezite sınırında aşırı kilolu kişilerin kilo vermesi amacıyla dünyada yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Ameliyat gerektirmez. Silikon malzemeden yapılmış balon endoskopik yöntemlerle veya sadece su ile yutularak mide de steril su ile şişirilir. Balon midede kaldığı süre boyunca yer kaplayarak mide hacmini küçültür ve sürekli tokluk sağlar. Gıdaların alım miktarı ve geçişli azaltılarak kişinin kilo vermesini sağlar.

Allurion Yutulabilir mide balonu, endoskopik mide balonunun aksine, yutulabilecek büyüklükteki bir kapsülün ve ucuna bağlı kateterin su ile yutulması ile uygulanan, anestezi, endoskopi gerektirmeyen balon çeşididir. Dünyada sadece Allurion firması tarafından geliştirilmiştir. Çıkarılması gerekmez. 16 hafta sonunda kendiliğinden sönerek dışarı atılır.

Allurion Mide Balonu, yerleştirme ve çıkarma esnasında anestezi, endoskopi ve ameliyat gerektirmeyen ilk ve tek balondur. Bir kapsülün su ile yutulması ve daha sonrasında röntgen ile kontrolünü içeren 10 dk.lık bir prosedürü içerir. 

Çıkarılması gerekmez 4 ay sonunda kendiliğinden söner ve doğal yollarla atılır.

Mide balonu uygulamalarında görülen erken dönem intolerans oranı diğer balonlara göre 10 kat daha düşüktür.

Allurion Balon malzemesi vegan poliüretan olup silikon olan diğer balonlara göre çok daha esnek ve pürüzsüzdür. Mide hareket ettikçe esneyerek uyum sağlar.

Gastrik balon olarak da adlandırılan mide balonları mide ortamından etkilenmeyecek malzemeden üretilmiştir. Aynı zamanda midede kaldığı süre boyunca mideye zarar vermeyecek şekilde dizayn edilmiştir. Ancak balonun midede durduğu süre boyunca yapılan çalışmalarda, balon çeşidine göre düşük oranlarda mide rahatsızlıklarına yol açtığı görülmektedir. Mide balonu riskleri ve yan etkileri ile ilgili makalemizi inceleyebilirsiniz. 

Mide balonları uzman hekimler tarafından hastane şartlarında, hafif sedasyon altında (hafif anestezi), endoskopi ile ağızdan ve yemek borusundan sönük halde mideye yerleştirilir. Daha sonra mide içinde kateteri ile steril mavi sıvı doldurularak şişirilir. Katater çekildikten sonra yerleştirme işlemi tamamlanmış olur.

Yutulabilir Mide balonu ise anestezi ve endoskopi gerektirmez. Klinik ortamında kapsülü yutulur. Midede uygun pozisyonda olduğu röntgen ile kontrol edildikten sonra özel sıvısı ile şişirilir. 

Mide balonları endoskopik olanlar mavi ile renklendirilmiş steril su ile şişirilir. Balonun küçük bir ihtimal patlaması halinde idrar rengi maviye döner. Bu durumda endoskopi ile çıkarılması gereklidir. 

Yutulabilir mide balonları ise renksiz steril sıvısı ile şişirilir. Balonun patlaması halinde balon bağırsaklardan atılacağı için çıkarılmasına gerek yoktur. 

Mide balonlarından sabit hacimli balon Medsil 6 ay midede kalır. Daha sonra endoskopi ile tekrar içindeki sıvı çekilerek çıkartılır. Yutulabilir mide balonu ise çıkarılmaz. 16 hafta sonunda üzerindeki özel valf açılarak söner ve bağırsaklardan atılır. Tekrar endoskopi gerekmez.

Birçok hasta balon mideye yerleştirildikten bir iki gün sonra normal hayatına devam eder. Ancak bazen hastalarda mide bulantısı, mide krampı veya kusma gibi şikayetler uzun sürebilir. Böyle bir durum oluşursa kolay atlatmanız için doktorunuz size ilaç reçete edecektir.

Yaklaşık 4 ayda hastalar vücut ağırlıklarının %10-15 ini kaybederler. İlerleyen süreçte kilo vermeye devam ederler. Yapılan çalışmalarla kilo vermenin en etkili olduğu dönemin ilk 6 aylık dönem olduğu belirlenmiştir.

Vücut kitle indeksi 25 ve üzeri olanlar, 18-70 yaş arası daha önce obezite ameliyatı geçirmemiş bireylere uygulanabilir. Ayrıca mide balonu anestezi alması sakıncalı hastalığı olanlara (yutulabilir mide balonu) cerrahi operasyon yaptırmak istemeyenlere alternatif tedavi yöntemidir. 18 yaş altı bireylere de belirli şartlar altında uygulanabilmektedir.

Ancak mide balonu ile kaybedilen kiloların gelecekte tekrar alınmaması için kişinin balonla birlikte gelecekte de sürdüreceği beslenme ve yaşam tarzını değiştirip koruması çok önemlidir.

Mide balonlarının etki mekanizması aynıdır. 6 aylık balon hacmi sabittir ayarlanamaz. 6 ayın sonunda çıkarılması gerekir. Mide balonu ile kilo vermenin en etkili olduğu dönemin ilk 6 ay olduğu iddia edilmektedir. 12 aylık balon ise ayarlanabilir balondur. Gerektiğinde yine endoskopi ile hacmi azaltılıp arttırabilir. 12 aylık balonun beslenme ve egzersiz açısından yaşam tarzı değiştirmede daha etkili olacağı iddia edilse de, 6 ay sonunda gerçekleştirilememesi zaten anlamlı olmayacaktır. Ayrıca endoskopik mide balonunun  hasta tarafından tolerans edilememe durumu vardır. Bu oran %5 (yutulabilir mide balonunda %1) civarında olsa da erken dönem çıkarma durumunda 6 aylık balon daha az maliyet doğuracaktır.

Unutmayın ki mide balonu uygulaması kilo vermeye bir başlangıçtır. Balon uygulanacak diyet ve yaşam tarzı değişikliği için yardımcıdır. Mide balonu taktıranlar genellikle kendilerini ilk 2-3 hafta hep tok hissettiklerini belirtirler. Böylece diyetisyen tarafından uygulanacak diyete uymada zorluk çekmezler. Sonraki süreçte uygulanan diyetin yaşam tarzına dönmesi gereklidir. Mide balonu çıkarıldıktan sonra bu yaşam tarzı ile devam ederek ideal kilolarını korumaları amaçtır.

Balon mideye yerleştirildikten sonra mide balonu sindirmeye çalışacak ancak sindiremediği için bazı yan etkiler görülebilecektir. Alışma döneminde görülen bu yan etkiler genellikle 3-7 günde tamamen kaybolmaktadır. Ancak yine de kişiye bağlı olarak balonun erken çıkarılma isteği olabilmektedir. Bu oran hastalarımızda %2-3 civarındadır.

Yutulabilir mide balonunun malzemesi farklı olduğu için yüzeyi pürüzsüz ve incedir. Dolayısıyla bu etkiler çok daha az görülmektedir. 

Bazı hastalarda bulantı, karın krampları ve nadiren de olsa kusma görülebilir. Çoğunlukla, bu semptomlar yaygın olarak kullanılan ilaçlar ile kontrol altına alınabilir.

Endoskopik mide balonları için ileri dönemde reflü, balonun sönerek bağırsak tıkanması veya gastrit ve ülser gibi şikayetler dünya çapında yapılan araştırmalarda görülmüştür. Bu oranlar düşükte olsa böyle bir ihtimal olduğu bilinmelidir. Dolayısıyla balon takılmadan önce mevcut mide rahatsızlıkları özellikle endoskopi ile kontrol edilir. 

Mide balonu riskleri ve yan etkileri ile ilgili makalemizi inceleyebilirsiniz. 

Endoskopik balon uygulaması yaklaşık 30dk. sürmektedir. Bu işlem esnasında hasta uyur vaziyette olduğu için herhangi bir ağrı hissedemez. 

Yutulabilir mide balonunda ise anestezi yoktur. Hasta kendisi yutulabilir büyüklükteki kapsülü su ile yutar. bir ağrı oluşturma durumu yoktur. 

Mide balonları  sadece bir uygulamada kullanılır.

Obezite tedavisinde veya fazla kiloları verme yolculuğunda sizin için en uygun yöntemin mide balonu olduğu ve hangi çeşit balonun kullanılabileceği kararını doktorunuz ile verirsiniz. Uygulama gününde anestezi alınacağı için ve mide içi kontrol edileceği için en az 6 saatlik açlıkla gelinmesi gerekir. 

Kişinin anestezi almasında bir sakınca olmadığı doktor tarafından onaylandıktan sonra anestezi altında midede mevcut bir hastalık olup olmadığı kontrol edilir. Balonun yerleştirilmesinde bir sakınca yok ise sönük halde balon mideye yerleştirilir. Daha sonra uygun hacimde şişirilir. 

Yutulabilir mide balonunda ise 1 hafta önceden mide koruyucu genel ilaçlar kullanılmalıdır. Uygulama 1 hafta sonra görüntüleme yapılabilecek bir klinik ortamda gerçekleştirilir. 

İçinde sönük balonun  bulunduğu kapsül (mide balonu hapı) ince doldurma ipi ile birlikte su yardımıyla yutulur. Floroskop röntgen cihazı ile kapsülün midenizde olduğu teyit edildikten sonra balon ince dolum ipi yoluyla 550 ml su ile doldurulur. Balonun midede uygun olarak dolduğundan emin olmak için ikinci bir röntgen çekilir. Yerleştirme işlemi, hastaneye yatmanızı gerektirmeyen endoskopi ve anestezi olmadan 15 dakikada gerçekleştirilir.

Mide balonları fiyatları, balonun çeşidine, uygulandığı hastaneye ve mevcut döviz kurlarına bağlıdır.

İthal olması ve güncelliğini yitirmemesi açısından mide balonu fiyatının Türkiye’ de ki maliyeti dolar olarak vermek gerekirse balon çeşidine ve uygulama maliyetine göre 1.300-2,600 USD arasındadır.

Dolayısıyla güncel balon fiyatları için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

Mide balonu uygulaması kullanım süresi içerisinde diğer ameliyatlara göre neredeyse risksiz denebilecek kadar az riski barındırır. Çok nadir de görülse endoskopi esnasında yemek borusu ve mideye zarar verme, ülser veya balonun sönmesi durumunda bağırsak tıkanması gibi riskler mevcuttur. Konu ile ilgili yazımızı buradan okuyabilirsiniz. Anestezi genel anestezi değil hafif sedasyon halidir.

Mide balonu patlaması neredeyse yok denecek kadar düşük bir ihtimal olsa da patlaması durumunda bağırsaklarda tıkanmaya neden olabilir. Bu durum acil müdahale gerektiren bir durumdur. Patlaması veya sızdırması durumunun fark edilmesi için balonu içi mavi steril sıvı ile doldurulur. İdrarda veya dışkıda mavi renk görülmesi durumunda derhal doktora başvurulması önemlidir. 

Mide balonu uygulaması  SGK ve devlet tarafından karşılanmamaktadır.

Mide balonu çeşidine göre belirli süre sonra çıkarılması gerekir. Bu süre aşıldığında mide balonunun komplikasyon oluşum riskleri artacaktır. Mide ülseri veya sızdırarak bağırsak tıkanmasına neden olabilir. 

Yutulabilir mide balonu Allurion ise çıkarılmasına gerek yoktur. 16 hafta sonunda kendiliğinden sönerek bağırsak yoluyla atılır.

Mide balonu çıktıktan sonra herhangi bir ağrı olmaz. Normal hayata dönebilirsiniz.

Uygulamadan 1 hafta sonra spora başlanabilir. Yapılacak spor ile ilgili bir kısıtlama yoktur.

Mide balonu bazı durumlarda uygun tedavi değildir. Bu durumların en başında mide ile ilgili ülser reflü, büyük mide fıtığı gibi sebepler gelir. Ayrıca Mide balonu uygulaması, daha önce bariatrik cerrahi geçirmiş hastalara, hamilelere veya hamile kalmak isteyenlere alkol bağımlılarına, psikolojik rahatsızlığı olanlara özafagus yemek borusunda problemi olanlara uygun değildir.

Çocuk doktoru, çocuk psikiyatri ve çocuk endokrin birimlerinden onay alarak 13 yaşından itibaren uygulanabilir. Normal şartlarda 18 yaş üstü uygulama yapılabilmektedir.

Mide balonu uygulaması kilo vermede size yardımcı olacak bir uygulamadır. Midede yer kaplayarak kilo vermede en temek kural olan yiyecek tüketiminizi azaltmanıza yardımcı olur. Böylece beslenme tarzınızı değiştirerek kilo verirsiniz.

Beslenme tarzı yanında egzersiz yapılması durumunda çok daha iyi sonuçlar alınmaktadır. Alışkanlıklardan vazgeçmek bazen zor ve uzun bir süreçte olabilir. Mide balonu uygulaması bunu sağlayarak yaşam tarzınızın kalıcı olmasını sağlamayı amaçlar.

Mide balonu çıkarıldıktan sonra zaten yeni yaşam tarzınıza alışmış  olacaksınız. Ancak bazen eski alışkanlıklara dönülmesi söz konusu olabilmektedir. Bu durum herhangi bir obezite tedavi yönteminde de (tüp mide ameliyatı gibi) görülebilmektedir. Böyle bir durumda tekrar kilo alımı olabilir. 

Mide balonu uygulaması sonrası yan etkiler ilk 1-3 günde görülmektedir. Mideniz balonu öğütemediği için doğal olarak çıkarmak ister. Bu sebeple görülebilen mide bulantısı kusma, mide krampları için ilaç reçete edilerek hafif geçmesi sağlanır. 

Bu etkiler 2 günde atlatılacağı gibi 5-6 güne kadar uzayabilmektedir. Ama en sonunda mideniz balona uyum sağlayacaktır. 

Mide balonu uygulaması için genel cerrahi ve gastroenteroloji uzmanlarına başvurabilirsiniz.

Mide balonu uygulaması ile etkili kilo vermek için uygulama sonrası mutlaka verilen diyet ve yaşam tarzı değişikliklerine uymak gereklidir. Hastalarımız 6 aylık süreçte 15 kilodan 90 kiloya kadar olan bir aralıkta kilo verebilmiştir. ilk 1 ayda ise ortalama 5-10 kilo arasında kilo verilebilmektedir. 

Tekrar belirtmek gerekirse obezite tedavilerindeki asıl amaç tedavi sonrası kişinin beslenme ve hareket açısından yaşam tarzını değiştirebilmesinde kolaylık sağlamaktır. Mide balonu uygulaması sonrası kişi yaşam tarzını değiştirmez ise kilo vermesi mümkün değildir. Özellikle beslenme alışkanlıklarını değiştirmesi gereklidir. Bu sayfamızda mide balonu uygulaması yaptıran hastalarımızın önceki ve sonraki fotoğraflarını görebilirsiniz. 

Silikon malzemeden yapılmış balon endoskopik yöntemlerle veya sadece su ile yutularak mide de steril su ile şişirilir. Balon midede kaldığı süre boyunca yer kaplayarak mide hacmini küçültür ve sürekli tokluk sağlar.

Mide balonu çeşidine göre mide de 4-12 ay kalabilmektedir. Bu süre sonunda ya doğal yollarla atılır yada  endoskopi ile çıkarılması gerekir. ikinci bir uygulama doktorun vereceği bir süre sonrası tekrar yapılabilir.

Evet mide balonu uygulanan hastalarımız oruç tutabilirler. Ancak bu dönemde beslenme şartlarına dikkat etmeleri gerekmektedir. Bu konu ile ilgili hazırladığımız makalemize buradan ulaşabilirsiniz.

Mide balonlarının üretildiği malzeme mide sıvılarına ve basınca uygun şekilde seçilmiştir. Kliniğimizde kullanılan mide balonlarının hepsi en yüksek kalitede olup gerekli bütün sertifikalara sahiptir. Patlaması çok düşük bir ihtimaldir. Ancak sızdırma durumunun tespiti için endoskopik balonlar metil mavisi sıvı ile şişirilir. 

Mide balonu ve obezite ameliyatı yöntemlerinin ikisi de obezite tedavilerinde kullanılsa da bunun kararının verilmesi vücut kitle endeksi, ek hastalıklar, yaş, daha önce geçirilmiş ameliyatlar gibi birçok etkene bağlıdır. Bu sebeple bu konuda kararsız kalan hastalarımızın doktorumuz ile görüşmesi doğru olacaktır.

Mide balonu uygulaması kilo miktarından ziyade vücut kitle endeksine bağlıdır. Vücut ağırlığının boya göre oranını temsil eden VKI değeri 25 ve üzerinde olan kişilere uygulanabilir. Vücut kitle endeksinizi sayfamızda bulunan hesaplama aracından hesaplayabilirsiniz.

Mide balonu uygulamasının amacı kişiye tokluk hissi vererek diyetine uymasını sağlamaktır. Sadece mide balonu uygulaması yapılıp eski alışkanlıkların devamı ile kilo verimi sağlanamaz.

Mide balonu sonrası görülen mide bulantısı kusma ve mide krampları vücudun doğal olarak gösterdiği tepkiler olup normaldir. Birkaç gün içinde ortadan kalkacaktır. 

Mide balonu ile ilgili bize başvuran hastalarımızın sıklıkla sorduğu soruların cevaplarını bir araya getirip cevapladık. Sorularınızın cevaplarını bulamadığınızda veya yeterli görmediğinizde her zaman istediğiniz iletişim kanalları ile bize sorabilirsiniz.

Yutulabilir mide balonu ile ilgili sorular için hazırlanan broşürü buradan indirebilirsiniz.

VÜCUT KİTLE ENDEKSİ NASIL HESAPLANIR?

Vücut Kitle İndeksi Hesaplama

Your BMI is

MİDE BALONU İLE İLGİLİ DÖKÜMANLAR

ALLURION MİDE BALONU İLE İLGİLİ AKADEMİK ÇALIŞMALAR

Allurion Yutulabilir Mide Balonu geliştirme çalışmaları 15 yılı aşkın bir süredir devam etmektedir. konu ile ilgili dünya çapında yapılan tüm çalışmaları referans olması açısından inceleyerek bir araya topladık. Bu çalışmaların bir kısmını aşağıda, tamamını ise Allurion Mide Balonu İle İlgili Dünyada Yapılmış Tüm Çalışmalar isimli makalemizde bulabilirsiniz.

Kısaltmalar:

WL: Weight Lost – Kilo Kaybı

TBWL: Total Body Weight Lost – Toplam Kilo Kaybı Oranı

AE: Adverse Effects – Yan Etkiler

SAE: Severe Adverse Effects – Ciddi Yan Etkiler

BMI: Body Mass Index – Vücut Kitle İndeksi

ILI: Intensive Lifestyle Intervention Program – Yoğun Yaşam Tarzı Değişikliği Programı

Örnekleme Boyutu (N): Çalışma Yapılan Hasta Sayısı

AGBS: Allurion Gastric Balloon System

Güvenlik ve Etkinliği Gösteren Çok Merkezli Çalışmalar

1.

ALINTI

Ienca R, Oyola C, Jarallah M, ve diğerleri

Yutulabilir Mide Balonu Programı: 3.716 hastada küresel deneyim.

HASTA SAYISI

3716

YÖNTEM

Çok merkezli

3 kıta

9 ülke

26 merkez

4 aylık takip

DEMOGRAFİ

%70,5 kadın

%29,5’i erkek

Ortalama yaş: 41,2

Ortalama kilo: 95 kg

Ortalama BMI: 34,1 kg/m²

BULGULAR

Ortalama WL: 13,5 kg

Ortalama TBWL: %14,1

Tüm metabolik parametrelerde önemli iyileşme

AE oranı %2,74

SAE oranı %0,17

SONUÇLAR

Allurion Mide Balonu Programının en büyük çalışması, %14,1’lik bir TBWL’yi, önemli ölçüde iyileşen metabolik parametreleri ve çeşitli küresel popülasyonlarda tutarlı güvenliği doğrulamaktadır. Benzersiz Sanal Takip Paketi, güvenliği ve etkinliği optimize etmek için yakın takibi kolaylaştırır.

REFERANS

 Obesity week 2022 / Oral-015

2.

ALINTI

Genco A, Giardiello C, Lucchese M, ve diğerleri.

Yeni Prosedürsüz Mide Balonunun (Allurion ®) Metabolik Sendrom ve Pre-Diyabet Üzerine Etkileri: İtalyan Grubunun Fazla Kilolu ve Obeziteli 324 Hasta Üzerindeki Deneyimi.

HASTA SAYISI

324

YÖNTEM

Çok merkezli

DEMOGRAFİ

%59 kadın

%41’i erkek

Ortalama yaş: 45

Ortalama ağırlık: 104 kg

Ortalama BMI: 36,8 kg/m²

Ortalama BMI: 34,1 kg/m²

BULGULAR

Ortalama WL: 14,3 kg

Ortalama TBWL: %13,75

Glikoz metabolizması üzerinde olumlu etki

SAE yok

SONUÇLAR

Allurion, kilo kaybı sağlamada güvenli ve etkilidir ve metabolik sendrom ve diyabet öncesi dahil olmak üzere obezite ile ilişkili metabolik hastalıklarda önemli bir azalmaya neden olur.

REFERANS

SOARD, 2018, 14, S56-S66

3.

ALINTI

Ienca R, Rosa M, Selvaggio C, ve diğerleri.

Mide Balonlarının Erişim Alanını Genişletmek; Allurion Balon’un çekirdek olmayan kullanıcı grubundaki ilk çok merkezli sonuçları.

HASTA SAYISI

64

YÖNTEM

Çok merkezli

DEMOGRAFİ

%61 kadın

%39 erkek

Ortalama yaş : 45,1 ± 10,7

Ortalama BMI: 35 ± 4,6 kg/m²

Ortalama ağırlık: 101,4 ± 19,6 kg

BULGULAR

Ortalama TBWL : 16± %6

BMI’deki değişim : 5,7 ± 2,6 kg/m²

TG ve LDL önemli ölçüde azaldı

Intolerans nedeniyle 1 balonun çıkarılması

SAE yok

SONUÇLAR

Bu veriler, klinisyenler tarafından uygulanan Allurion Balonunun yalnızca güvenli olmakla kalmayıp aynı zamanda ortalamanın üzerinde etkinlik sonuçları üretebildiğini göstermektedir. IGB yönetiminin diğer uzmanları da kapsayacak şekilde genişletilmesi, daha fazla sayıda hastaya erişim olanağı sağlar.

REFERANS

SOARD, 2018, 14, S99-S196

Allurion Programı ve Yalnızca Yaşam Tarzı Değişikliği Karşılaştırma Çalışmaları

1.

ALINTI

Raftopoulos Y, Tsechpenakis A, Davidson ME, Chapin K, Reardon C, McMillian U

Yutulabilir Mide Balonu, Kilo Kaybına Yönelik Yoğun Yaşam Tarzı Programını (ILI) Önemli Ölçüde Geliştirir: Balon Yerleştirmesinden Sonra 1 Yıla Kadar Nihai Kısa ve Uzun Vadeli Sonuçlar.

HASTA SAYISI

553

YÖNTEM

Her iki grup için de ILI, müfredata dayalı yapılandırılmış bir beslenme, egzersiz ve davranış değiştirme programını içeriyordu.

WL sonuçları her ay kaydedilir.

1 yıllık takip

DEMOGRAFİ

Ortalama BMI (Allurion): 36,2 ± 5,2 kg/m²

Ortalama BMI (ILI): 36,8 ± 5 kg/m²

BULGULAR

4 ayda TBWL: Allurion grubu: %14,9

ILI grubu: %6,3

12. ayda TBWL: Allurion grubu: %16,9

ILI grubu: %7,9

Allurion hastalarının yüzdesi şu sonuçlara ulaştı:

%5 TBWL (%98,1’e karşılık %29,7),

%10 TBWL (%83,4’e karşı %8,2)

%20 TBWL (%18,3 ve %0,05)

16 haftanın tümü anlamlı derecede daha uzundu (p<.0001). Allurion hastalarının %94,7’si, %71’i ve %39,5’i 52 haftada %5, %10 ve %20 TBWL’yi korudu.

SONUÇLAR

Allurion Balon, 1 yıllık yoğun yaşam tarzı programına (ILI) eklendiğinde kilo kaybına bağımsız ve son derece önemli bir katkı sağlamaya devam ediyor. Ayrıca Allurion balonun geçişinden sonra bile, yerleştirmeden 1 yıl sonra elde edilen kilo kaybının %93’ü korundu.

REFERANS

ASBS 2021

Uzun Süreli Kilo Kaybının Korunması Üzerine Çalışmalar

1.

ALINTI

Ienca R, Giardiello C, Schiano Di Cola R, ve diğerleri.

Uzun Süreli Kilo Kaybı için Allurion Programının Değişimi: Online İzlemeden Online Bakım Paketine

HASTA SAYISI

522

YÖNTEM

Çok merkezli

9 uluslararası obezite merkezi

Balon geçişinden sonra hastalar 1 yıl takip edildi

+Online Bakım Paket

DEMOGRAFİ

%64 kadın

%36 erkek

Ortalama ağırlık: 101,9 kg

Ortalama BMI 35,9 kg/m²

BULGULAR

4 ayda:

Ortalama WL: 14,4 kg

Ortalama TBWL: %13,9

Balon çıkışından 1 yıl sonra:

Ortalama WL: 14,2 kg

Ortalama TBWL: %13,4

%TBWL’nin %96 korunması

AE %1,6

SAE %0,2 

SONUÇLAR

Allurion Balon, 1 yıllık yoğun yaşam tarzı programına (ILI) eklendiğinde kilo kaybına bağımsız ve son derece önemli bir katkı sağlamaya devam ediyor. Ayrıca Allurion balonun geçişinden sonra bile, yerleştirmeden 1 yıl sonra elde edilen kilo kaybının %93’ü korundu.

REFERANS

European Congress on Obesity, May 2022 – LBP4,16

2.

ALINTI

Ernesti I, Formiga A, Giardiello C, Genco A, Sukkar S, Zappa M, Rovati M, Rosa M, Watanabe M

Yeni Prosedürsüz Mide Balonunun Kilo Kaybı ve Metabolik Sendrom Üzerine Etkileri: 1 Yıllık Takipli Çok Merkezli Kayıt Deneyimi.

HASTA SAYISI

324

YÖNTEM

Çok merkezli

DEMOGRAFİ

%59 kadın

%41’i erkek

Ortalama yaş: 45

Ortalama ağırlık: 104 kg Ortalama BMI: 36,8 kg/m²

BULGULAR

16 hafta sonra:

Ortalama WL: 14,3 kg

TBWL: %13,75

BMI azalması: 5 kg/m²

1 yıllık takipte:

TBWL: %10,1

BMI düşüşü: 3,7 kg/m²

Başlangıçta, balon atılımından 4 ay ve 1 yıl sonra metabolik sendromun genel insidansı %43,5, %15,7 ve %17,9 idi.

%73 sürekli kilo kaybı

SAE yok

SONUÇLAR

Prosedürsüz bir intragastrik balon tedavisi olan Allurion’un, balon atılımından bir yıl sonra hala %10,1’de tutulan (%73 kalıcı kilo kaybı) 4 ayda %13,75’lik TBWL’yi indüklemede güvenli ve etkili olduğu görülmektedir. Ayrıca obeziteye bağlı metabolik sendromda da anlamlı bir azalma görüldü ve bu azalma bir yıl sonra da devam etti.

REFERANS

ASMBS 2021

3.

ALINTI

Ienca R., Caballero A., Giardiello C., Pagan A., Rosa M., Badiuddin F., Junejia G., Formiga A., Murcia S.

Allurion Mide Balonu Sisteminin (AGBS) Uzun Dönem Etkinliği: Uluslararası Çok Merkezli Bir Çalışma

HASTA SAYISI

509

YÖNTEM

1 yıllık takip

9 uluslararası obezite merkezi

DEMOGRAFİ

%63 kadın

%37 erkek

Ortalama ağırlık: 102,6 ± 21,3 kg

Ortalama BMI: 35,9 ± 5,8 kg/m²

BULGULAR

4 Ayda:

Kilo kaybı: 14,4 ± 7,7 kg

TBWL: 13,9± %6,4

BMI kaybı: 5,1± 2,6 g/m² Metabolik parametrelerde iyileşme

önemli ölçüde

1 yılda:

Kilo kaybı: 14,1 ± 11,7 kg

TBWL: 13.3± %9,9

BMI kaybı: 4,9 ± 4,0 kg/m²

AE’ler: İntolerans %1,2, gastrik dilatasyon %0,2, gastrit %0,2 ve laparoskopik onarım gerektiren gastrik perforasyon %0,2

%73 sürekli kilo kaybı

SAE yok

SONUÇLAR

AGBS mükemmel kısa ve uzun vadeli kilo kaybı sonuçları gösterdi. Tedavi sırasında çok az olumsuz olay meydana geldi. AGBS tedavisi sırasında “sanal takip” kilo kaybını arttırdı.

Balon geçişinin ardından devam eden “Sanal takip” önemli bir kilo kaybı devamı sağladı. Bu, 4 ayda %13,9 TBWL ve balon geçişinden 1 yıl sonra %13,3 TBWL ile sonuçlandı.

%TBWL’nin %95 devamı.

REFERANS

TOS Obezite Haftası 2020 / Sözlü 068

Çoklu Allurion Balon Uygulaması Üzerinde Çalışmalar

1.

ALINTI

Ienca R., Caballero A., Kolmer S., Juneja G., Murcia S., Al Kuwari M., Quartararo G., Rosa M., Karlson R., Giardiello C.

Çoklu Sıralı Allurion Balon Tedavisi 1 Yıllık Kilo Verme Sonuçları Ortalama Obezite Cerrahisi Sonuçları.

HASTA SAYISI

42

YÖNTEM

2 sıralı balon

1 yıllık takip

9 uluslararası obezite merkezi

DEMOGRAFİ

%76 kadın

%24 erkek

Ortalama yaş: 42,2 ± 11,2 yıl

1’nci balon yerleştirme:

Ortalama ağırlık: 102,4 ± 19,2 kg

Ortalama BMI: 36,8 ± 5,4 kg/m²

2‘nci balon yerleştirmede:

Ortalama ağırlık: 89,1 ± 18,0 kg

Ortalama BMI: 31,9 ± 4,7 kg/m²

BULGULAR

4. ayda (1. balon):

Ortalama kilo kaybı: 14,7 ± 4,4 kg

TBWL: %14,4 ± 3,6

BMI’deki değişim : 4,9 ± 2 kg/m²

Sıralı balon ek olarak şöyle sonuçlandı:

WL: 8,8 ± 5,7 kg

TBWL: 10.0± %6,5

Başlangıçtan itibaren:

Toplam WL: 22,0 ± 9,0 kg

TBWL: 22,8± %8,8

BMI düşüşü: 8,1 kg/m²

Ardışık iki balondan sonra,

%TBWL ≥%10, ≥%20 ve ≥%30

hastaların %97,6, %64,7 ve %26,1’inde elde edildi.

SAE yok ve bir hastaya apandisit öyküsü nedeniyle planlı endoskopik balon çıkarılması uygulandı.

SONUÇLAR

İlk Allurion Balonunun atılmasını takiben sıralı ikinci Allurion Balon tedavisi güvenli ve etkilidir. Bir yıllık yaklaşımlar sonunda ortalama %22,8’lik TBWL görümüştür. Bu ortalama sonuç olup bir hasta grubunda kilo verme ameliyatında görülen sonuçlar da elde edilmiştir.

REFERANS

TOS Obezite Haftası 2020 / Poster 384

Allurion Balonun Diyabet, Ergenler ve Ciddi Obezite Hastaları Üzerine Çalışmaları

1.

ALINTI

Ienca R, Rosa M, Pagan Pomar A, Hansoulle J, Caballero A.

Yeni Yutulabilen Mide Balonunun (AGBS) Tip 2 Diyabet ve Prediyabet Tedavisinde Rolü

HASTA SAYISI

226

YÖNTEM

Çok merkezli

DEMOGRAFİ

%60 kadın

%40 erkek

78’i şeker hastası

148 diyabet öncesi

BULGULAR

Kilo kaybı 17,7 ± 7,1 kg

TBWL 16.2± %5,5

BMIL 6,1 ± 2,4 kg/m²

Diyabet grubunda HbA1c değerleri azaldı:7,0 ± %0,6 ila %5,5 ± %1,1 (p<.0001)

Prediyabet grubunda HbA1c değerleri %6,0 ± 0,2’den %4,9 ± 0,7’ye düştü (p<.0001)

SONUÇLAR

AGBS (Allurion Balon), hem Tip 2 Diyabet hem de Prediyabet ile aşırı kilolu ve obeziteli hastalar için güvenli ve etkilidir. Sadece 4 aylık tedavide HbA1c’de oldukça önemli bir azalma sağlandı.

Diyabetli ve pre diyabetli hastalarda ortalama HbA1c normal değerlere döndü. Daha ileri çalışmalar uzun vadeli sonuçları belirleyecektir.

REFERANS

TOS Obezite Haftası 2021 / Poster 114

2.

ALINTI

Ienca R., Caballero A., Giardiello C., Schiano di Cola R., Schiavo L., Pagan A., Al Kuwari M., Al Samman Zouaghi S., Turro R., Urritia L., Kayassa A., Al Jarallah M.

18 Yaşından Küçük Hastalarda Kilo Kaybı İçin Yenilikçi Yutulabilir Mide Balonu: Çok Merkezli Bir Çalışma.

HASTA SAYISI

42

YÖNTEM

Çok merkezli

DEMOGRAFİ

Yaş: 13,5-17,5 yıl

Ortalama ağırlık: 98,8 kg

Ortalama BMI: 35,4 kg/m²

BULGULAR

4 ayda:

TBWL: %13

Ortalama WL: 12,9 kg

Ortalama BMI düşüşü: 4,6 kg/m²

Komplikasyon yok

SONUÇLAR

Allurion, 18 yaşın altındaki hastalarda obezite tedavisinde güvenli ve etkilidir. Yönetilmesi zor olan bu hasta kategorisi için çok yararlı bir tedavi seçeneği olarak düşünülebilir.

REFERANS

ASBS 2021

3.

ALINTI

Rajkukmar S ve Raftopoulos Y.

Prosedürsüz Mide Balonu Deneyimi:

BMI < 40 ile BMI ≥ 40 arasında Karşılaştırmalı Bir Analiz

HASTA SAYISI

232

YÖNTEM

Tek Merkez

DEMOGRAFİ

Ortalama yaş: 42,6 yıl

%64 Kadın

Ortalama BMI 37,6 kg/m2

BULGULAR

BMI ≥ 40 kg/m2   ile BMI < 40 kg/m2

4 ayda:

%TBWL 17,1 ± 5,1’e karşı 15,4 ±4.9

6 ayda:

%TBWL 20,5± 4,8’e karşı 17,7±5,3

SONUÇLAR

Allurion Balon, BMI ≥ 40 kg/m2 olan hastalarda güvenli ve etkilidir ve 6 ayda %20’nin üzerinde TBWL’ye ulaşılmıştır.
Obezite cerrahisi öncesinde ameliyat öncesi kilo kaybına ulaşmak için bir köprü olarak veya tek başına bir yöntem olarak düşünülebilir.

REFERANS

ASMBS 2023

Vücut Kitle İndeksi Hesaplama

Your BMI is

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Email

Contenido

Bize Sorun...