+ 90 541 608 57 25

Kasık Fıtığı

kasık fıtığı resmi

KASIK FITIĞI NEDİR?

Kasık Fıtığı kasık bölgesindeki açıklıklardan bazen de yırtılma veya zayıflamalara bağlı olarak, iç organların cilt altında şişlik oluşturması durumudur.

Kasık fıtığına bağlı şişlik, özellikle karın içi basıncın arttığı durumlarda belirginleşirken (ıkınma, öksürük, ağır yük taşıma, uzun süre ayakta kalma, kabızlık, hamilelik) sırt üstü uzanıldığında kaybolmaktadır. Bu durum, karın duvarı kaslarının gevşemesi ile sıkışan organın karın içine geri dönmesi nedeniyledir.

Sıklıkla fıtık kesesi içerisinde bulunan organ ince bağırsaklardır. Bunun dışında, kalın bağırsak, karın içi yağlı doku, bazen mesane ve hatta apandisit fıtık kesesi içerisinde bulunabilir.

Fıtık oluşumunun erken dönemlerinde, içerisindeki organ ne olursa olsun, hasta tarafından elle içeriye doğru itildiğinde kaybolacaktır. Ancak uzun süreli fıtıklarda gelişen yapışıklıklar nedeniyle geri gitmemeye başlayacak ve kasık fıtığı belirtileri ve şikayetleri artacaktır.

KASIK FITIĞI NEDEN OLUR?

Kasık fıtıkları, tüm fıtıklar içerisinde en sık görülen gruptur ve erkeklerde daha fazla görülmektedir.

Oluş mekanizması olarak;

Kapanması gereken kasık kanalının açık kalması veya kapandıktan sonra tekrar açılması (indirekt fıtıklar)

Zorlanma sonucunda karın duvarındaki yırtılmalar (direkt fıtıklar)

Yaşın ilerlemesi ile karın duvarında zayıflık gelişmesi (direkt fıtıklar)

Bacaklara giden kan damarlarının olduğu bölgedeki zayıflıklara bağlı (femoral fıtıklar) (Kadınlarda daha sıktır)

KASIK FITIĞI TANISI NASIL KONULUR?

Muayene altın standarttır. Hastaların çoğunluğu da fıtık olabileceğini düşünerek hekime başvurmaktadır.

Kasık fıtığı belirtilerinde şikâyet, genellikle kasık bölgesinde ağrı ve şişliktir. Ayakta ve yatarak yapılan muayeneler sırasında şişlik belirgin hale gelmekte ve yapılan ultrason ile fıtık kesesi içerisinde yerleşimli organ net şekilde değerlendirilmektedir.

Sportif ve atletik yapılı kişilerde ise muayene sırasında şişlik görülmemekte, bazen bacakta çekilme hissi ve noktasal kronik bir ağrı şikâyetleri olmaktadır. (Nokta Fıtığı) Bu tip durumlarda ultrason da yetersiz kalabileceğinden değerlendirmeyi MR ile yapmak gerekebilmektedir.

KASIK FITIKLARINDA TEDAVİ NEDİR?

Fıtıkların tedavisi mutlak cerrahi onarımdır. Laparoskopik (kapalı) veya açık ameliyatla fıtık bölgesi onarılarak, sentetik bir materyal (yama) ile desteklenmektedir.

Kasık fıtıklarında en çok korkulan ve acil ameliyat gerektiren durumlar;

  • Fıtık kesesinin sıkışması (bağırsak düğümlenmesi)
  • Fıtığın boğulması (sıkışan organın kan dolaşımın bozulması) Özellikle bağırsağın kan dolaşımı bozulmuş ise bu durum hayati olabilmektedir!

İçindekiler

Bize Sorun...