+ 90 541 608 57 25

Obezite ve Gebelik

Hamile kadın elleri ile karnını tutuyor.

GEBELİK ÖNCESİ OBEZİTE VE BUNUN BEBEK ÜZERİNE ETKİLERİ

Gebelik öncesi hem annenin hem de babanın uygun ağırlıkta olması bebeğin sağlığını ve ağırlığını etkiler. Anne ve bebek sağlığı açısından gebeliğe normal vücut ağırlığıyla başlamak, gebelik süresince vücut ağırlığında önerilenin altında veya üzerinde bir artış olmaması önemlidir.

Gebelik öncesi obez olan annelerin bebeklerinde spinabifida, el ve ayaklarda veya parmaklarda eksiklik ve kalbin doğuştan anormallikleri, diafragmatik herni, gibi yapısal bozuklukların, obez olmayan annelerin bebekleri ile karşılaştırıldığında daha sık görüldüğü saptanmıştır. Ayrıca obez olan kadınlarda; doğurganlıkla ilgili problem oluşturma, gebelikte komplikasyon gelişmesine de daha sık rastlanmaktadır. Gebelik sırasında diyabet ve hipertansiyon daha sık görülür. Şişman annelerin sütleri yetersiz olur, zor emzirirler. Gebelikte kazanılan ağırlıklar kalıcı olur. İri veya düşük ağırlıklı bebek doğma riski fazladır. Sezaryen veya prematüre doğum daha fazladır.

Gebelikte Alınan Kiloların Vücutta Dağılımı ile ilgili resim

Gebelik öncesi ve gebelikteki obezite çocuğun sağlığını etkiler mi?

Obezite ile ilişkili olası Komplikasyonlar

  • Gestasyonel diyabet Gestasyonel hipertansiyon (riski 6 kat).
  • Preeklampsi (riski 3-8 kat).
  • Sezaryen ve prematüre doğum Doğumsal anormallikler (riski 2 kat).
  • Makrosomi (iri bebek) (riski 3 kat) veya düşük doğum ağırlıklı bebekler.

 

Doğum Sonrası Ağırlık Kontrolünde Güçlükler

  • Özellikle gebeliğe obez başlayanlarda, gebelikte kazanılan ağırlık kalıcı olabilmektedir
  • Gebelikte önerilenden fazla ağırlık artışı doğum sonrası ideal vücut ağırlığına dönüşü zorlaştırabilmektedir.
  • Visseral ve abdominal (bel çevresi) yağ kütlesinin artmasına yol açabilmektedir.

 

Emzirme etkinliğinin azalması

  • Gebeliğe BKİ > 25 kg/m2 ile başlayan kadınlarda düşük prolaktin düzeyleri nedeniyle emzirme güçlüğü veya yetersiz süt salınımı görülebilmektedir.

 

Obezitenin genetiği ile ilgili yürütülen çalışmalarda genellikle beden kütle indeksinin (BMI) genetik geçişle aktarılabileceği üzerinde durulmaktadır. Obez olma riskini konu alan birçok araştırmada obez çocukların sıklıkla obez ebeveynlere sahip oldukları gösterilmektedir. Anne ve baba adayının ideal ağırlığında olması önemlidir. Şişman veya zayıf olunması doğacak bebeğin gelecekteki ağırlığını ve kronik hastalık riskini etkilemektedir.

Gebelikte Uygun Ağırlık Kazanımı Nasıl Olmalı?

Aşağıdaki tabloda gebeliğe başlandığındaki vücut kitle indeksi (VKI) ile ilgili olarak gebelik sonunda ağırlık kazanımı ilişkisi gösterilmiştir.

Gebeliğe Başlangıç Vücut Kitle İndeksi

Gebelik Sonunda Ağırlık Kazanımı

Zayıf VKI < 18,5

12,5-18 kg

Normal VKI 18,5-24,9

11,5-16 kg

Kilolu VKI 25-29,9

7-11,5 kg

Şişman VKI > 30 ve üzeri

5-9 kg

Vucut Kitle İndeksi Hesaplama

Your BMI is

Diğer Makaleler