+ 90 541 608 57 25

Anal Fistül Tanısı Nasıl Konulur?

magnetic rezonans taraması

Hastanın hikayesi (mevcut hastalıkları , geçirdiği cerrahiler ) bizler için çok önemlidir. Ardından , yapılacak anal muayane ile genellikle tanı konulabilmektedir. Makat girimi etrafında dış ağız araştırılır ,dış ağız görüldükten sonra rektal tuşe (parmakla muayene) yapılarak fistülün içeriye doğru makat duvarında oluşturduğu kabarıklık hattının elle hissedilmesi gerekir. Bu hat sıvazlandığında dış ağızdan sarı renkte akıntı olduğu görülebilir.

İç ağzın değerlendirilmesi için anoskopik muayene gerekir ancak fistül hattının her yönüyle ortaya konulabilmesi açısından görüntüleme yöntemlerini tercih etmekteyiz. Bu anlamda en sık başvurduğumuz yöntem Manyetik Rezonans (MR) görüntülemedir. Bizler için bu bölgede abse varlığını , fistül hattının uzunluğunu , kaç tane olduğunu ve seyrini (makat kasları ile olan ilişkisini) göstermesi açısından çok önemlidir. Bazen MR çekimi esnasında dış ağızdan  ilaç (kontrast madde) verilmek suretiyle de görüntüleme  yapılabilmektedir (MR fistülografi).

İç ağzın belirlenmesi için bir diğer yöntem de anestezi altında yapılan muayenedir. Özellikle komplike fistül düşündüğümüz hastalarda genel anestezi altında yapılan bu muayene hem tanı hem de tedavi amaçlı olmaktadır.

Diğer Makaleler